Centrální požární stanice Letiště Praha

Centrální požární stanice Letiště Praha
Adresa: Letiště Praha, Ruzyně, Praha, Česká republika
Investor:Letiště Praha, s.p.
Projekt:2004-06
Realizace:2005-06
Užitná plocha:7940 m2


Umístění budovy CPS bylo navrženo tak, aby respektovalo plánovanou dostavbu "prstu D" stávajícího nového terminálu a navazovalo na stávající areálové komunikace. Výjezd vozů požární techniky a venkovních plochy pro stání požárních vozidel před objektem CPS jsou navrženy oboustranně. Z provozních důvodů je budova umístěna ve stejné bezpečnostní zóně jako letištní dráhy.

Koncept návrhu vychází z těchto základních pravidel:
  • kvalitní provozní schéma v půdorysu i vertikálním směru - řešení podporující rychlost výjezdových časů
  • optimalizace veškerých provozních toků hasičské techniky - servis, údržba, kontrola na úrovni terénu
  • vybudování kvalitního zázemí pro výcvik a přípravu hasičů
  • kvalitativně oddělit prostory pro operativu, administrativu a denní pobyt hasičů při zachování připravenosti a rychlosti nástupu
  • převést tuto funkční náplň do vnějšího výrazu objektu
Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží pod částí půdorysu. Základní hmota je ortogonální o půdorysném rozměru cca 40 x 71 m. Třetí nadzemní podlaží podlouhlého tvaru s překonzolovaným koncem zabírá asi třetinu plochy objektu. Z hmoty vystupuje prosklený kvádr tělocvičny.
Na úrovni 1.NP jsou navrženy provozy spojené s údržbou, opravou a přípravou hasičské techniky a hala vozidel zásahové techniky. Základní řešení vychází z komunikačního kříže, jehož hlavní chodba navazuje na střední obslužnou (nástupovou) část haly vozidel zásahové techniky na jedné straně a na mycí a servisní box na straně druhé - boční užší chodby umožňují výstup na terén před budovou. Uprostřed tohoto komunikačního kříže je pak umístěno centrální schodiště. Hala vozidel zásahové techniky byla navržena na celkem 16 vozidel letištního speciálu Rosenbauer s tím, že dva vozy jsou umístěny za sebou a mají výjezd na opačnou stranu. Do haly zásahových vozidel ústí tři skluzy z třetího podlaží a jeden z druhého podlaží. V hale je možné manipulovat s kontejnery. U severozápadní fasády je situován hlavní vstup do budovy, vstupní hala a schodiště jsou odděleny od ostatního provozu.Jsou určeny pro návštěvníky stanice, kteří zde nevykonávají službu a pro příchody do služby.

V suterénu je umístěn výcvikový polygon. Návrh polygonu vychází ze současného moderního technologického vybavení. Je dodržena přesná výcviková metodika, polygon je modulární, přestavitelný z klecí o rozměru 1/1/1 m. Se simulací reálných stavů - ruchy, dým, záblesky. Vše je centrálně řízeno a elektronicky kontrolováno z velínu uprostřed dispozice.

Druhé nadzemní podlaží je navrženo pouze nad půdorysem servisního zázemí , kde je možné díky rozdílu konstrukčních výšek umístit dvě podlaží.
V tomto prostoru jsou dva základní provozy: šatny požárníků a blok pro fyzickou přípravu požárníků - tělocvična, posilovna a isotermické centrum.

Do třetího podlaží jsou umístěny provozy operátorů a řízení, administrativy,vedení stanice a denního pobytu hasičů, učebny, jídelny…. Tyto prostory odlišné svým provozem jsou navrženy již jako "samostatná hmota " položená na kvádru "garáží". Střecha v přilehlém pásu je řešena jako letní terasa.

Stanice je vybavena moderní technikou operačně řídícím střediskem, systémem komunikace a kontroly počínaje, technickým vybavením haly zásahové techniky a jejího zázemí konče. Stanice má v podzemí zásobníky pro plnění vody, pro mobilní zásahové kontejnery jsou navržena stání na ploše vedle výjezdového koridoru. CPS je komplexně vybavená provozně i technicky a na současné špičkové úrovni.

Návrh využívá třech základních matriálů:
  • pohledový beton s úpravou struktury betonu vkládáním fólie do bednění
  • stavební tabulové sklo odstínu modré barvy
  • fasádní skládaný hliníkový plášť zelené barvy doplněný žaluziemi "airfoil H&D"

Základní kvádr haly vozidel je navržen z pohledového betonu. Obkladové panely mají lineární profilaci z fólie vkládané do formy. Sekvenční hliníková rychloběžná vrata prosklená s izolační výplní.
Schodiště má polostrukturální zasklení. Fasáda tělocvičny je řešena jako dvojitá s provětrávanou mezerou. Lineární hmota 3.NP je opláštěná hliníkovým fasádním lamelovým pláštěm s nepravidelnými svislými žebry vystupujícími nad povrch. Čela jsou kryta hliníkovými žaluziemi s motorickým ovládáním shodné barvy.

zastavěná plocha:
1PP 1074 m²
1NP 2.824 m²
2NP 1.088 m²
3NP 1.204 m²

hala techniky:
16 specielních vozidel (nebo ekvivalent zásahových vozů a kontejnerů)
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.