Carré d'Art

Carré d'Art
Adresa: 16, Place de la Maison Carré, Nimes, Francie
Investor:Ville de Nîmes
Soutěž:1984
Projekt:1984-87
Realizace:1987-93
Užitná plocha:18000 m2


Mezi významné stavby v Nîmes patří galerie a mediatéka Carré d´Art od Normana Fostera. Stavba je umístěna v blízkosti římského chrámu Maison Carré. Budova je devítipodlažní, z čehož pět podlaží se nacházejí pod zemí a jsou v nich umístěny výstavní exponáty, knihy a prostory, které nevyžadují osvětlení. V části nad zemí je umístěno čtyřpodlažní atrium. Toto atrium osvětluje knihovnu a současně je napojeno na ostatní provozní celky. Na celkové ploše 18000 m² je umístěna knihovna, muzeum současného umění, mediatéka, auditorium a kavárna. Hlavní vstup do budovy je z nároží a ústí do bulváru Victora Huga. Z hlavního vstupu se diagonálně dostaneme k římskému chrámu. Norman Foster navrhl také úpravu parteru mezi Maison Carré a Carré d´Art. Prostor o výměře 7069 m² je vydlážděn granitem a vápencem.
Eva Kosíková a Matěj Kosík

Projekt Carré d'Art ukazuje, jak může stavba s podporou osvícené politické iniciativy podnítit nejen dialog mezi starověkou a moderní architekturou, ale být také mocným katalyzátorem, který obnovuje sociální i hmotovou strukturu města. Úkolem bylo uvést do vztahu nové se starým, zároveň ale také vytvořit stavbu, která by reprezentovala svoji vlastní dobu.
Mediatéky jsou v mnoha francouzských městech a čtvrtích. Většinou nabízí časopisy, noviny a knihy stejně jako i hudbu, filmy a video. Už méně obvyklé je zakomponování galerie pro vystavování obrazů a soch. V Nimes je vzájemné spolupůsobení těchto dvou kultur – vizuálního umění a světa informačních technologií – příslibem bohatšího celku. Urbanistický kontext Nimes měl rovněž silný vliv. Pozemek leží hned vedle Maison Carré, dokonale zachovaného římského chrámu. Úkolem bylo propojit nové se starým, ale zároveň vytvořit budovu plnohodnotně reprezentující svoji dobu.
Výjimečná moderní budova Carré d'Art odkazuje svým krytým atriem a terasou na typické regionální prvky. Devítipodlažní struktura je z poloviny zapuštěna do země a dovoluje tak stavbě uchovat si malé měřítko okolních budov. Ve spodních patrech jsou umístěny archivy a biograf, zatímco horní zastřešené nádvoří tvoří srdce stavby, využívá transparece a lehkost moderních materiálů umožňujících dennímu světlu proniknout všemi podlažími. Tyto horní patra jsou spojena kaskádovitým schodištěm, vedoucím ke galeriím s horními světlíky a kavárnou se zastíněnou střešní terasou s výhledem do nového veřejného náměstí.
Vytvoření tohoto nového městského prostoru bylo nedílnou součástí projektu. Bylo odstraněno zábradlí, reklamní panely, parkovací stání a náměstí před budovou bylo rozšířeno pro pěší. Geometrie náměstí sleduje římskou síť Nimes, kterou osvěžuje o stromové aleje podél ulic a vytváří novou atmosféru před Maison Carré. Nové náměstí lemované kavárenskými stoly a mačkajícími se lidmi znovu oživilo společenský a kulturní život v Nimes. Společně s těmito městskými zásahy Carré d'Art dokazuje jak, jak může stavba zaštítěná osvícenou politickou iniciativou nejen podpořit dialog mezi starověkou a moderní architekturou, ale postarat se o oživení sociální a fyzické struktury města.
Foster + Partners
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
diky
Jan Sommer (hles z hnojiste)
18.11.08 10:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Foster + Partners