Bytový dům se startovními byty

Bytový dům se startovními byty
Adresa: Táboritská 566, Třeboň, Česká republika
Projekt:01-03/2000
Realizace:10.2000 - 10.2001


charakteristika zadání
Téma: "Startovní byty" - byty pro jednoznačně danou sociální skupinu mladých lidí s malými dětmi se specifickými potřebami a vnímáním prostředí.
Konečné zpracování bytového domu v Třeboni bylo vypracováno na základě vítězného soutěžního návrhu (03/1999) a následně upřesněného stavebního programu investora (10/1999, přeřešení křídla budovy přiléhajícího k ulici Táboritská).
Smyslem předkládaného soutěžního návrhu bylo nalézt vhodnou urbanistickou a architektonickou formu stejně jako technické řešení, které by umožnilo s nízkými náklady realizovat bytový dům vhodný pro mladé začínající rodiny na pozemku obklopeném starší bytovou zástavbou rodinného i nájemního typu nedaleko centra města.

charakteristika území
Smíšené území s hromadným bydlením městského typu s nižší podlažností, kde dominantní využití reprezentují: trvalé bydlení rodin ve vícepodlažních domech, maloobchodní zařízení, služby nevýrobního charakteru a nekomerční občanská vybavenost.
Třeboň je výjimečné město s bohatou minulostí i přítomností. Neobvyklá atmosféra pro malé město daná turistickým a lázeňským ruchem, kul- turním prostředím a s ním související velkorysostí obyvatel otevřených přijímat nové.
Drobné měřítko malého města, okolních staveb a jejich členění určuje ráz nového domu.

urbanistické řešení
Stavební pozemek města Třeboň má lichoběžníkový tvar, který vymezuje ze západní strany místní rušná komunikace, z východní strany je ukončen trojúhelníkovým pozemkem s rostlou zelení a menším parkovištěm.
Objekt tvaru "T" potvrzuje svojí kratší stranou uliční čáru hlavní komunikace (ul. Táboritská), delší křídlo hlavní hmoty s pavlačí a balkóny je orientováno do hloubky pozemku (východo-západní orientace) a zakončeno u parkoviště. Toto řešení umožňuje mezilidskou komunikaci, nabízí prostory veřejné, poloveřejné i soukromé s variabilními vnitřními dispozicemi bytů, které se mohou přizpůsobit momentálním potřebám stále se vyvíjející rodiny, umožňuje také v maximální míře využít východního a jižního oslunění. Samotný objekt lze chápat jako tři menší "samostatné" c elky spojené vzájemně komunikačními prostory.
Svou hmotou objekt vytváří plynulý přechod mezi původní menší zástavbou a bytovkami na severní straně. Pro zachování daného měřítka jsou fasády domu ještě dále rozčleněny drobnými prvky (římsy, nadokenní konzoly, balkony, pavlače, proporce jednotlivých prvků…atd.).
Vzhledem k umístění objektu a zastavěnosti cca 20% je možné po obou delších stranách (S, J) navrhnout velké zelené plochy s parkovou úpravou

řešení objektu
Objekt je navržen jako třípodlažní bez podsklepení. Komunikační hala spojuje tři "samostatné" celky s rozdílným dispozičním řešením.
Hlavní křídlo je přístupné ze severně orientované pavlače, která je na svém východním konci opatřena pomocným schodištěm pro možnost úniku, ostatní křídla jsou přístupná po hlavním schodišti přímo z haly. Na patrech jsou umístěny byty dvou plošných standardů s převažující orientací jihovýchodní.
V křídle orientovaném na jih u ulice Táboritská jsou v přízemí skladovací kóje nájemníků, prádelna se sušárnou, kočárkárna a kotelna. V křídle orientovaném na západ se nachází samostatná jednotka se zázemím o ploše cca 50 m², která bude využita pro nekomerční občanskou vybavenost a společná kolárna.

dispoziční řešení - byty
V objektu je celkem 23 bytových jednotek - dva velikostní standardy bytů: 1/ cca 45 m² (2+kk) zastoupen v 1.NP pěti byty typu A bez lodžie a ve 2. a 3.NP 14 byty typu B s lodžií, 2/ cca 55 m² (3+kk, 2+1) zastoupen ve 2.a 3.NP čtyřmi byty typu C a D.

konstrukční řešení
Objekt je založen na pasech z prostého betonu na štěrkopískovém polštáři.
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdiva Porotherm, vodorovné konstrukce ze stropních prvků systému Velox.
Základní modul (rozpony) budovy je 6000 mm.
Konstrukce pavlače je přisazená, betonová (pohledový beton) nesená ocelovými sloupky 120/120.
Zábradlí ocelové, výplně z tahokovu.
Vnější stěny budovy budou omítané vápenoštukové červené, západní křídlo šedé barvy zakončené betonovým soklem (pohledový beton), jako dekorační prvek je v místě balkonů navržen fasádní obklad deskami OSB.
Okna jsou dřevěná z lepených profilů s ditermálním zasklením.
Komunikační hala je ukončena stěnami ze sklobetonu.
Střecha je plochá jednoplášťová.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.