Bytový dům Maják

Bytový dům Maják
Adresa: Nárožní, Stodůlky, Praha, Česká republika
Investor:SKANSKA PROGRAM DOMOV, s.r.o.
Realizace:2007
Užitná plocha:3299 m2


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Navržený bytový objekt je závěrečným domem dokončujícím urbanismus obytné skupiny Harmonie. Celá kompozice skupiny včetně všech bytových objektů byla navržena Architektonickým studiem Gama s.r.o. - ing. arch. Z. Stýblem a byla před zahájením prací na projektu posledního objektu v plném rozsahu realizována.
Charakter řešení obytné skupiny je založen na vytvoření optimálního přechodu z nízkopodlažní zástavby rodinných domů v území Stodůlek na západě, na kapacitní středně a vysokopodlažní zástavbu Nových Butovic na východě. Tento pozvolný přirozený přechod je řešen bytovými objekty formovanými do rozvolněné zástavby městského typu, které jsou v oblouku podél ulice Pod Kulturním domem a částečně při ulici Armády, navrženy jako 3NP+UP, dále směrem do středu řešeného území pak jako 4NP+UP a 5NP+UP. V severní části areálu jsou umisťovány administrativní objekty, které tvoří clonu mezi obytnou částí území a ulicí Nárožní. Na nově navržený objekt 10NP+UP navazuje na severní straně administrativní budova společnosti LIDL. Nový objekt je, vůči původně navrženému domu, který dotvářel "roh" areálu, situován svou podélnou osou ve směru osy celého areálu. Nasazení objektu na tuto osu zviditelňuje objekt díky průhledu celou skupinou a dává domu společně s jeho výškou dominantní postavení. Objekt tvoří přirozený orientační bod v celé obytné skupině.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hmota objektu vychází z obdélníkového půdorysu, který je v jednotlivých podlažích dále členěn systémem vystupujících arkýřů, případně zastupujících traktů či průřezů. Celá hmota objektu je nasazena na podnoži tvořené dvěma podlažími podzemních garáží, které jsou zapuštěny v terénu a jejichž objem se projevuje pouze na jihozápadní straně domu ve stěně s vjezdy do jednotlivých pater garáží.
Předsazené a ustupující plochy objektu jsou komponovány do vertikálních a horizontálních bloků. Kratší fasády - severovýchodní a jihozápadní mají "hru" hmot navrženou střízlivě, jejich prostorové členění je ozvláštněno pouze předsazenými balkony - projevuje se zde efekt bočního výsunu jednotlivých pater či bloků. Severozápadní strana je zvýrazněna vertikálou luxferové stěny skrývající za sebou komunikační jádro objektu. Arkýře jsou zde členěny do samostatně oddělených obdélníkových hmot. Jihovýchodní fasáda je členěna nejvíce, arkýře jsou mezi sebou sdružovány do bloků, které jsou ještě doplněny balkóny a terasami jedná se o nejhodnotněji orientovanou stranu objektu.
Celý objekt je ukončen ustupujícím podlažím se dvěma "nadstandardními" byty s velkými terasami.
Jednotlivé hmoty jsou mezi sebou akcentovány barevným řešením, které je i v rovných plochách odděleno prostorovou hranou fasády. Barevné řešení vychází z principu použitému ve stávajícím areálu - navazuje valérem červeno - oranžové barvy podložené šedou barvou ve dvou odstínech v kombinaci se strukturálním nástřikem na soklu objektu.

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je "developerským" projektem, byl navržen na investorem dopředu zadaný standard objektu, definující jak výslednou skladbu bytů, tak např. i rozměry jednotlivých místností pro určité velikosti jednotek.
Bytový dům je vertikálně členěn do funkčních zón, které gradují od podzemních podlaží s parkovací plochou, strojovnami pro VZT, komunikačním jádrem a místností úklidu, přes vstupní podlaží se společnými prostory obyvatel domu navazujícími na komunikační jádro a chodbu, která na jedné straně zpřístupňuje kotelnu a sklepní kóje na straně druhé pak bytové jednotky. Ve středu chodby jsou stejně jako v každém nadzemním podlaží bytové kóje, v přízemí je jedna nahrazena úklidovou komorou. V přízemí jsou umístěny čtyři bytové jednotky. Další nadzemní podlaží jsou obsazeny pouze bytovými jednotkami vždy přístupnými z chodby před komunikačním jádrem.Celý objekt je ukončen ustupujícím podlažím se dvěma "nadstandardními" byty s velkými terasami.

OBJEKT "L"
- Počet bytů celkem 51
- Celková plocha bytů 3.298,7 m²
- Počet garážových stání 55
- Počet parkovacích míst na terénu 6
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.