Po absolvování střední průmyslové školy stavební vystudoval ČVUT v Praze, fakultu architektury. Od roku 2002 se intenzivně věnuje oblasti bydlení, zejména dřevostavbám. V roce 2002 založil spolu s Pavlem Horákem nejprve architektonický a projekční ateliér PRODESI, kde byl vyvinut systém dřevostaveb DOMESI. Později vznikla firma DOMESI, která se specializuje na realizace dřevostaveb podle vlastních návrhů obou architektů. Obě společnosti se snaží maximálně propagovat ideu dřevostaveb jako moderního a ekologického způsobu stavění. Václav Zahradníček spolupracoval, vystavoval a přednášel na obou dosavadních ročnících výstavy Salón dřevostaveb. Některé z realizací ateliéru byly uveřejněny v odborném tisku.

Realizace a projekty