Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen

Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen
Adresa: Jiřská 2, Pražský hrad, Praha, Česká republika
Investor:Správa Pražského hradu
Projekt:1994-2005
Realizace:1995-2007


Rozlehlý objekt bývalého Rožmberského paláce a Ústavu šlechtičen prošel složitým stavebním vývojem od doby románské až po současné dny. Viditelná historie domu započala v renesanci výstavbou Rožmberského paláce a sousedního domu Švamberků. V polovině 18. století zahrnul, dle zadání císařovny Marie Terezie, architekt Nicollo Paccassi oba domy do novostavby, rozšířené i na další parcely u kostela Všech Svatých. Nově vzniklý Ústav šlechtičen se tak stal svou monumentální fasádou výraznou stavbou v panoramatu Hradčan. V roce 1918 Ústav šlechtičen zaniká a v budově se na dlouhý čas usídlují pracoviště Ministerstva vnitra.

Dnešní podobu stavby lze charakterizovat jako členitý chodbový dvojtrakt, rozvinutý okolo tří nádvoří. Rekonstrukce objektu, zpřístupňující část paláce veřejnosti, probíhá po etapách.
Staticky byl připraven renesanční klenutý Rožmberský sál, jež bude s přilehlými sálky sloužit pro pořádání rozličných kulturních a výstavních akcí. Stejnému účelu bude sloužit i obnovená kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie, u níž došlo ke kompletní restaurátorské obnově celého prostoru, zaujímajícího všechna tři podlaží. Byla restaurována malířská fresková výzdoba stěn a stropu, restaurovány okenní výplně a dveře a znovu postavena dvojice kruchet.
Pro sbírku hradních textilií a obrazů byly vybudovány moderní restaurátorské dílny a depozitáře.
Většina místností přízemí a 1. patra slouží jako kanceláře Správy Pražského hradu a Hradní policie. V některých místnostech přízemí byly nalezeny fragmenty dobové výmalby, jež byly restaurátorsky opraveny a doplněny.
Prostory suterénů slouží z větší části jako pracoviště a depozitáře Archeologického ústavu AV ČR a Archivu Kanceláře prezidenta republiky.
Po snesení pultové střechy, těsně přiléhající k kapli Všech Svatých, vznikla vyhlídková terasa.
Nádvoří paláce byla upravena, jedno parkově, na druhém je kotec pro služební psy Hradní policie, Rožmberské nádvoří s přilehlou kavárnou bude přístupné veřejnosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od DAM architekti s.r.o.