Svatý Václav – Ochránce České země

Instalace výstavy

Svatý Václav – Ochránce České země
Spoluautor:Vladimír Kelnar, Jan Royt, Dana Stehlíková
Adresa: Kláštěr sv. Anežky České, Staré Město, Praha, Česká republika
Investor:Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze
Projekt:červen - prosinec 2008
Realizace:2008


Kurátor za Národní galerii: Štěpánka Chlumská
Kurátor za Arcibiskupství pražské: Vladimír Kelnar   

Výstava se konala v gotických kostelích Anežského kláštera založeného Přemyslovci, tedy potomky světce knížete Václava.
Expozice byla koncipována jako komorní přehlídka nejvzácnějších skvostů ze dvou hlavních svatováclavských pokladů – katedrálního svatovítského a kapitulního staroboleslavského.
Doplnění těchto hlavních nosných obsahových celků bylo svěřeno pečlivému výběru plastik, obrazů, knih a grafik se svatováclavskou tématikou z celých Čech.
Architektonická koncepce se podřídila posvátnému prostředí starobylých kostelů, které svým bodovým nasvícením představovaly další exponát výstavy.
V prostoru kněžiště kostela vznikl na třech stupních monumentální oltář ze skleněných tabulí, ve kterém nalezly své dočasné umístění svatováclavské relikvie v čele s přilbou, mečem a ostatky sv. Václava, doprovázené v Praze unikátně ukazovaným Palladiem země České.
Tato oltářní architektura byla v prostoru lodi a dalších svatyní doplněna menšími vitrinami na preciosa, knihy a grafiku a jednoduchými stojany na instalaci plastik a obrazů.
Minimálními výtvarnými prostředky asketické materializace bylo podtrženo mystické vyznění jedinečných exponátů, tak ojediněle a v takovém výběru vystavených.

Výstava proběhla: 18. 12. 2008 – 22. 3. 2009
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od DAM architekti s.r.o.