Ludwig Mies van der Rohe: Adresa lllinoiskému institutu technologie

Zdroj
Mies van der Rohe Society
Vložil
Petr Šmídek
06.07.2013 00:20
Ludwig Mies van der Rohe

Přednáška se uskutečnila 17. dubna 1950 v hotelu Blackstone u příležitosti oslav začlenění Institute of Design (původně New Bauhaus) k chicagskému Illinois Institute of Technology.
Český překlad v časopisu Stavba 3/98, s.53
Technika je zakořeněná v minulosti. Dominuje současnosti a směřuje do budoucnosti.
Je to skutečný historický pohyb - jeden z velkých pohybů, které tvarují a reprezentují svou epochu.
Může se srovnávat pouze s klasickým objevem člověka jako osobnosti, s římskou vůlí k moci
a s náboženským pohybem ve středověku.
Technika je daleko víc než metoda, je to svět sám pro sebe.
Jako metoda je vynikající téměř v každém ohledu.
Ale jenom tam, kde se ponechá sama sobě, tak jako v gigantických inženýrských konstrukcích, tam technika odhaluje svou povahu.
Tam je zřejmé, že není jen užitečným nástrojem, ale že je něčím, něčím o sobě, něčím, co má význam a mocnou formu - skutečně tak mocnou, že není snadněji pojmenovat.
Je to stále technika, neboje to architektura?
A to může být důvod, proč jsou někteří lidé přesvědčeni, že architektura vyjde
z módy a nahradí ji technika.
Takové přesvědčení se nezakládá na jasném myšlení, nýbrž na jeho opaku.
Kdekoliv technika dosáhne svého pravého naplnění, přesahuje do architektury.
Je pravda, že architektura závisí na faktech, ale pravou oblastí aktivity je pro ni říše významu.
Doufám, že pochopíte, že architektura nemá co dělat s vynalézáním forem.
Není to hřiště pro děti, pro mladé nebo staré.
Architektura je skutečným bojištěm ducha.
Architektura napsala dějiny epoch a dala jim jména.
Architektura závisí na své době.
Je to krystalizace její vnitřní struktury, pomalé rozvírání její formy.
V tom tkví důvod, proč se k sobě technika a architektura tak úzce vztahují.
Naše opravdová naděje tkví v tom, že budou vyrůstat pospolu, že jednou bude jedna výrazem té druhé.
Jenom pak bude architektura hodna svého jména.
Architektura jako pravý symbol své doby.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články