Ludwig Mies van der Rohe: Model villy ze železového betonu

Zdroj
Stavba III (1924-25) s.35
Vložil
Petr Šmídek
06.07.2013 09:10
Ludwig Mies van der Rohe

Pokus použiti železného betonu jako stavebního materiálu pro obytné domy stal se již mnohokrát, ale většinou nedostatečným způsobem. Výhod tohoto materiálu nebylo využito a nevýhody neodstraněny. Myslilo se, že se dosti vyhoví materiálu, zaoblí-li se rohy domu a  jednotlivých prostorů. Zaoblené rohy jsou pro beton zcela bezvýznamné a nepořizuji se tak snadno. Nestačí ovšem přenésti koncepci cihlového domu do stavby betonové. Hlavní výhodou železobetonu je možnost krajní úspory materiálové, a jest třeba nosné u opěrné síly soustředit na několik málo bodů domu. Nevýhodou je malá možnost isolace, vodivost zvuku. Je třeba zavésti zvláštní isolaci, chránící proti zevní temperatuře. Proti zvukové vodivosti lze se brániti nejjednodušeji tím, že se zbavíme všeho, co působí hluk: na podlaze gumový potah, zasouvací okna, dveře a pod. — Požadujeme velké prostory v disposici. Železobetonový dům vyžaduje, aby veškerá práce instalatérská byla přesně promyšlena a rozvržena před započetím stavby; zde se může architekt všemu naučit od lodního inženýra. - Reprodukovaný model je pokusem přiblížit se problému železobetonové obytné budovy. Sloupová konstrukce domu je potažena tenkou betonovou pokožkou zevních zdí a stropu. Strop (zároveň střecha) je mírně nakloněn dovnitř, takže uprostřed vzniká rýha, která umožňuje nejjednodušší oddeštění střechy, čímž odpadá veškerá klempířská práce. Na místech vhodných podle potřeb přímého osvětlení a výhledu do krajiny jsou vyříznuta okna. Půdorys uvnitř je pohyblivý a proměnlivý.
Mies van der Rohe
0 komentářů
přidat komentář

Související články