OBEC STAVIA

Viedenský model dostupného bývania - Úspešný príbeh

Vložil
Tisková zpráva
24.06.2021 13:20
Výstavy

Vo štvrtok 10. júna 2021 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (ŠVK) konala finisáž výstavného projektu OBEC STAVIA - Viedenský model podporovaného bývania - Úspešný príbeh, za prítomnosti veľvyslankyne Rakúska na Slovensku, J. E. pani Margit Bruck-Friedrich.

Pred samotnou finisážou a zavŕšením prezentácie modelu podporovaného bývania vo Viedni, pani riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ŠVK) Blanka Snopková previedla pani veľvyslankyňu priestormi knižnice, kde navštívili Hudobné átrium, nádvorie Márie Terézie s letným programom, špecializované jazykové študovne, ktoré majú v knižnici zastúpenie.

Po návšteve výstavného priestoru knižnice ŠVK Galérie v podkroví a univerzálnej študovne bol pani veľvyslankyni prezentovaný jeden z troch originálov vzácnej Lutherovej biblie z roku 1555 a knihy z fondu Seminárnej knižnice s rakúskou provenienciou alebo väzbou na Rakúsko. Najstaršia tlač pochádza z konca 16. storočia a jej autorom je Georg Scherer, jezuita, ktorý väčšinu svojho života pôsobil vo Viedni.

Samotná finisáž za sprievodu hudobného zoskupenia Tempo d'Amore sa niesla v duchu predstavenia modelu sociálneho, podporovaného a dostupného bývania vo Viedni a jeho 100 ročného vývoja, ktorý má potenciál pre rozvoj a implementáciu taktiež v ďalších krajinách. Udržateľná podpora bývania, dôraz kladený na komplexnú kvalitu architektonicky stvárneného urbánneho priestoru dosiahnutého pomocou architektonickej súťaže, dôsledné prepojenie a integrácia obytnej budovy na infraštruktúru mesta, participácia s obyvateľmi a budúcimi užívateľmi bytov od prvotného návrhu až po reálne naplnenie dnes už vízie Smart Cities a omnoho viac bolo pre obyvateľov Banskej Bystrice inšpiratívne a prínosné.

Samostatným príhovorom pána architekta Dušana Čupku a podelením sa o jeho pohľad z perspektívy dlhoročných architektonických skúseností na Slovensku prispel k ukotveniu témy sociálneho bývania, ktoré je na Slovensku dlhé roky výrazne podhodnotenou a bagatelizovanou témou.

Výstavný projekt, ktorý bol prezentovaný v Bratislave, Košiciach sa z Banskej Bystrice počas leta premiestni do kultúrneho centra Akropola v Kremnici. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici má vo svojom knižnom fonde zaevidované knižné a publikačné materiály sprevádzajúce výstavný projekt OBEC STAVIA, trvalo prístupné pre zapožičanie čitateľom a záujemcom.

Reportáž z podujatia bola podporená a je zaznamenaná v archíve RTVS (od 11:43).

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/1586719

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/257392/obec-stavia-v-statnej-vedeckej-kniznici-v-banskej-bystrici

text: Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD. foto: Marek Durdiak, Rastislav Udžan
0 komentářů
přidat komentář

Související články