K výstavě Tatiany Bilbao v AzW

Výstava v Architekturzentrum Wien, 19.8.2021 - 17.1.2022

Vložil
Petr Šmídek
23.08.2021 12:00
Rakousko

Vídeň

Tatiana Bilbao

Ve středu 18. srpna 2021 se v areálu vídeňského Museumsquartier uskutečnila za osobní účasti architektky Tatiany Bilbao vernisáž výstavy prezentující její úspěšný mexický ateliér. Rakouské publikum tak má poprvé příležitost blíže se seznámit s její prací a myšlenkami. Tatiana Bilbao je řazena mezi důležité představitelky sociálního soužití, ve kterém je brán ohled na životní prostředí a obyvatele, což je v Mexiku, kde se stále více rozevírají nůžky mezi společenskými vrstvami, obzvlášť rezonující téma. Z velké části se jedná o expozici, která byla v premiéře představena minulý rok v dánském muzeu Louisiana, odkud byl kromě koláží a modelů přivezen také obsáhlý výstavní katalog a videorozhovor Tatiany Bilbao s Jacquesem Herzogem, který se uskutečnil v září 2019 v basilejském studiu H&deM. Původní expozice je navíc po obvodových stěnách rozšířena o další fotografie, koláže a plány z bohatého archivu AzW, které se podobně jako u tvorby Tatiany Bilbao dotýkají tématu krajiny.

„Tatiana Bilbao zkoumá a interpretuje historickou kulturu a stavební tradice Mexika i bezprostřední kontext každého projektu. Výstava prozkoumává různé dimenze krajiny, která určuje směrování ateliéru - od přírodních či městských krajin po vnitřní krajinu jednotlivých budov. Práce Tatiany Bilbao je velmi různorodá a často vzniká ve spolupráci s dalšími architekty, krajinnými architekty a umělci: od poutní cesty v Mexiku přes botanické zahrady v Culiacánu až po bytovou výstavbu. Její projekty jsou poháněny environmentálními a sociálními myšlenkami, ale také velkou poezií. Jak sama říká: „Když pocházíte ze země, kde má mnoho lidí velmi málo ekonomických prostředků, jste zvyklí jimi nemrhat.“ Výstava představuje velkoformátové instalace uvnitř výstavního sálu, ale také ve venkovním prostoru. Převážnou část výstavní plochy zabírá krajina z architektonických modelů, která je lemována „skříněmi“ plnými různých materiálových vzorků, pracovních modelů a skic. Fotografické koláže Tatiany Bilbao dotýkající se různých krajinných aspektů jsou zasazeny do dialogu s vybranými exponáty ze sbírek AzW sestavených za její pětadvacetiletou historii.“

Výstavu budou každé dva týdny doprovázet komentované prohlídky za účasti praktikujících vídeňských ateliérů, které svou architekturou řeší podobné sociální téma. Dalším z důvodů proč se do AzW pravidelně vracet jsou i filmové středy, kdy se na nádvoří MQ zdarma konají filmové večery na architektonické téma. Prezentovány jsou dokumenty oceněné na mezinárodních festivalech se zaměřením na krajinu, zemědělství a vodohospodářství.

Výstavu Tatiana Bilbao Estudio si ve vídeňském AzW můžete prohlédnout až do poloviny ledna příštího roku.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články