Zástavba Perštýna – 3. cena

Bc. Pavel Deržmíšek

Vložil
Tisková zpráva
29.10.2010 00:05
PRASKLINA – STUDENTSKÁ DÍRA

DÍRA – prostor, který bývá zaplněn

PRASKLINA –     jako přepis původního obsahu
    jako jizva po necitlivém zásahu
    jako náhoda nepravidelné díry
    jako sevření definované dírou
    jako struktura lidí i přírody
    jako ulice chybějící Liberci


Architektonické řešení:

Prostor díry vyplňuji stavbou, která ji v daném spádu pravidelně zalévá. Do této nové vrstvy vstupuji sedmi vzájemně propojenými prasklinami, které hmotu  rozdělují na jednotlivé  bloky. Trhliny slouží jako hlavní komunikační prostor a zároveň celek prosvětlují .
Střechy jednotlivých bloků jsou zatravněny a slouží jako otevřený park . Zbytek pozemku je osazen stromy. Vznikají tak dva světelně rozdílné parky, které doplňují hustě zastavěnou jámu.


Dispoziční řešení:

Okolo prasklin se odehrává hlavní život celého návrhu. Návrh je zaměřen převážné na krátkodobé přechodné ubytování ( koleje, ubytovna, bydlení . . .  ) se službami a parkovišti.
Pro služby je vyhrazen celý spodní parter stavby. Nachází se zde hlavně hospody, restaurace, kavárny, jídelny, obchody, kanceláře… Jejich čistá pronajímatelná plocha je okolo 5500 m².
Zbylá patra slouží pro hlavní náplň – ubytování. Jsou zde pokoje od 20m² – 150m² určené pro 1 – 10 osob. Každý pokoj má svoji kuchyňku, samostatný záchod a koupelnu. Dva pokoje jsou vždy navěšeny a jedno společné komunikační jádro. Celková pronajímatelná plocha je okolo 13 000 m².
Parkoviště je umístěno uvnitř dvou největších bloků. Obě parkoviště jsou čtyřpatrová . Spodní patra jsou v obou blocích plynule přístupná z okolního terénu. Ostatní patra jsou dosažitelná pomocí výtahu. Celková plocha parkovišť je okolo 15 000 m². To postačí  zhruba pro 400 aut.


Technické řešení:

Stavba je řešena jako železobetonový monolit. Obvod tvořený ubytováním a službami je proveden jako příčný stěnový. Vnitřní parkoviště pak jako monolitický skelet. Obvod bloku, který bezprostředně sousedí s prasklinou je vyzděn mezi monolit tepelně izolačními keramickými tvárnicemi. Vnější povrch všech budov  má bílou omítku.

Provozní řešení:

Celek je navržen jako pěší zóna. Pro obsluhu slouží jedna jednosměrně průjezdná prasklina. Slouží převážně pro obsluhu parteru se službami, pro odvoz odpadu a je dimenzovaná na nutný zásah hasičů, záchranné služby a policie. Vjezd malých motocyklů je povolen. Ostatní motorová vozidla pouze na povolení……
0 komentářů
přidat komentář

Související články