YAA 2019 - Cena veřejnosti

Zdroj
Young Architect Award
Vložil
Tisková zpráva
28.09.2019 09:20
Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech
Střechy nad Prachovníkem

Zadání:
"Navrhněte výjimečné nájemní bydlení doplněné o obchodní prostory. Přinesme na Prachovník nové funkce a podpořme naši osadu!"

Investor a stávající občan Prachovníku

Místo:
Lokalita na Prachovníku je satelitní osadou poblíž Opavy. Struktura rozličně řešených a různě velkých rodinných domů v zahradách je obklopena zelení.Dům:
Střechy nad Prachovníkem je objektem navazujícím na místní atmosféru stejně jako domem přinášejícím na Prachovník nové fenomény. Takto se chová svou náplní i formou, ve které se snaží být ke svému okolí maximálně upřímný. Hlavní část objektu je umístěna podél ulice a v půdorysu si uchovává obdélný charakter. Nezůstává jen u ni. Dům podél západní hrany vybíhá dále na jih skoro až k hranici pozemku a vytváří pomyslné U s polootevřeným dvorem.Objem je tvořen jednopatrovou racionální podstavou, která v daných místech ustupuje a vytváří kryté vstupy do samostatných bytů v podobě podobné tradičnímu podloubí. Druhé patro tvoří nástavby v podobě archetypálních "domů" se sedlovou střechou. Forma zde respektuje funkci, tedy jeden "dům" a jeden hřeben střechy znamenají jednu bytovou jednotku. Štítové stěny ustupují a otáčejí se, tak aby vznikl prostor pro terasy s adekvátní intimitou a přiměřeným prostorem. Prolamují je okna svým tvarem kopírující hrany střech, okenní otvory podstavy jsou naopak klasické, pravoúhlé.
0 komentářů
přidat komentář

Související články