Výstavba knihovny a společenského centra v Úvalech - vypsání soutěže

Zdroj
Společnosti Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
11.04.2016 22:00
Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Úvaly
Termín zahájení: 11. dubna 2016
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 14. června 2016, do 14:00 hodin

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzvání všichni ocenění účastníci.

POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
Řádní členové:

Závislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Mgr. Petr Borecký
Ing. Jan Černý
Iva Krňanská
   
Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli i spoluvyhlašovateli:
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Ing. arch. Ondřej Chybík
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Marek Štěpán

Náhradníci:
Závislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Dr. Vítězslav Pokorný

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli i spoluvyhlašovateli:
Ing. arch. Ivo Herman
   
Odborný znalec:
RNDr. Tomáš Řehák

Předpokládané ceny a odměny: Ceny v celkové výši 420 tis. Kč a odměny k možnému rozdělení ve výši 60 tis. Kč.
Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře v rubrice Architektonické soutěže.
Sekretář soutěže: Ing. arch. Petr Brožek
Registrace: info@cenapp.cz

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články