Výsledky soutěže: Škola Úvaly

Zdroj
ČKA
Vložil
Martin Rosa
14.03.2006 12:35
První cenu získal návrh Petera Lacka, Filipa Tittelbacha, Adama Kekuly a Hynka Holiše

Druh soutěže:
veřejná, anonymní, dvojkolová, architektonická soutěž

Vyhlašovatel:
Město Úvaly - Pražská 276, 250 82 Úvaly

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je vypracování urbanistického, architektonického, provozního, technického a estetického návrhu řešení dostavby areálu škol v Úvalech na pozemcích uvedených v soutěžních podkladech a dotvoření čelné fronty náměstí Arnošta z Pardubic.

Účel soutěže
Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějších řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v  těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech a vyhledání jejich autorů, z nichž některému bude zadáno vypracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace. Vyhlašovatel se zavazuje nabídnout uzavření smlouvy na zadání veřejné zakázky přednostně autorům nejvýše oceněných návrhů v pořadí, v jakém se v soutěži umístili.

Termín konání:
15. 8. 2005 - 31. 1. 2006

Porota
řádní členové poroty závislí:
Ing. Ivan Černý, starosta města
Mgr. Jaroslav Březka, ředitel školy

řádní členové poroty nezávislí :
ing. arch. Tomáš Bezpalec
ing. arch. Ján Štempel
ing. akad. arch. Petr Hájek

náhradní členové poroty závislí:
Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Blanka Morávková, zástupce ředitele školy

náhradní členové poroty nezávislí :
akad. arch. Antonín Polony
akad. arch. David Vávra

Počet přihlášených návrhů:
26

Ceny a odměny celkem:
900 000,- Kč

Ceny
1. cena (260.000,-Kč) - A.LT ARCHITEKTI v.o.s., autoři: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula, Hynek Holiš
2. cena (240.000,-Kč) - Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ivo Herman
3. cena (220.000,-Kč) - Katya Sonlajtnerová, Juraj Sonlajtner
4. cena (80.000,-Kč) - Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Jaromír Kosnar, Ondřej Smolík, Miloš Hůla

Odměny
- náhrady výloh účastníkům 2. kola (4x 20.000,- Kč)
- odměna všem neoceněným účastníkům (celkem 100.000,- Kč)

Hodnocení návrhu Petera Lacka, Filipa Tittelbacha, Adama Kekuly a Hynka Holiše:
Architektonicky
Řešení úkolu jedním objektem je šťastné. Oceňuje se i respektování bočního štítu staré školy. Jednoduchá forma objektu se staví radikálně, objekt je celkově vyvážený.

Provozně

Vstupní prostor a propojení budov jsou logické a přehledné, řešení zázemí jídelny a tělocvičny je dobře vyřešeno i pro přístup veřejnosti. Předprostor vstupu do ZŠ se současně stává i veřejným prostorem města, který pozitivně zhodnocuje. Výškové vymezení tohoto prostoru mu dodává intimitu a částečné odhlučnění. Vhodné je umístění menších tělocvičen v návaznosti na venkovní hřiště.
Je však nezbytné prověřit kapacitu šaten.

Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční řešení je velice jednoduché a koresponduje s estetikou objektu. Porotě se keramický obklad líbí, ale je třeba zvážit vhodnost druhu obkladu (střešní taška bobrovka).

Náklady
Velice jednoduché řešení má reálné předpoklady na dodržení finančního limitu stavby. Stejně tak lze i předpokládat nejnižší provozní náklady.

Další informace:
http://www.cka.cc/souteze/vysledky/uvaly_vysl.html
0 komentářů
přidat komentář

Související články