Výsledky soutěže na obnovu Mírového náměstí v Hodoníně

Vložil
Tisková zpráva
29.07.2021 10:00
Hodonín

1. cena – 280 tis. Kč
MAAUS s.r.o.

2. cena – 150 tis. Kč
2M ateliér architektúry s.r.o.

3. cena – 100 tis. Kč
míza architekti

Odměna – 25 tis. Kč
PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o.

Odměna – 25 tis. Kč
Maxim Turba

 


 

Základní myšlenkou návrhu je navázat na původní řešení a propsat ho do soudobého konceptu.

Velkorysý prostor parku je lemován kulisou obvodové oboustranné aleje ukrývající přistíněnou cestu. Vnitřní prostor parku je prosvětlen a členěn na základní středovou travnatou plochu, západní klidové odpočívadlo a východní společenskou část. Všechny části jsou sjednoceny středovou osou se čtveřicemi původních jírovců. Kompozice parku je založena na jasné a snadno čitelné geometrii podporující klid a majestátnost přilehlé školy. Tak charakterizují autoři vítězného návrhu architektonicko-krajinářské soutěže budoucí podobu parku na Náměstí míru.

Porota v průběhu května vybrala z dvanácti návrhů vítězné řešení ateliéru MAAUS s.r.o. architektky Miroslavy Zadražilové a jejího týmu, Evy Wagnerové, Jakuba Czapka, Karolíny Langnerové, Tomáše Wojtka a Jána Augustýna. V úterý 15. června schválila rozhodnutí poroty Rada města Hodonína.

U vítězného návrhu porota ocenila zejména práci s historickým obrazem místa kombinovaným se soudobým architektonickým pojetím. Porota rovněž ocenila ztvárnění výškového rozdílu ploch mezi školou a parkem skrze pobytové stupně s navazující prostornou travnatou plochou s širokými možnostmi využití. Schodiště je zároveň silným kompozičním prvkem, který vhodně doplňuje dominantní postavení budovy školy.

Porota také ocenila originalitu a výtvarný návrh vodního prvku v západní části parku a variabilní pergolu se zázemím správce a kioskem na (současné) východní periferii parku, která tak může být vhodně oživena a zároveň společensky kontrolována. Místo se může stát dobrým nástrojem ke stmelování místní komunity.

Součástí návrhu je i koncept hospodaření s dešťovou vodou, který předpokládá její sběr nejen ze zpevněných ploch, ale také ze střech přilehlých objektů, a edukativní koncept dešťového záhonu před školou.

„Navržené řešení je kultivované, přiměřené a přehledné, oba konce parku jsou definovány atraktivními prvky. Řešení umožňuje postupný rozvoj parku a reakci na změnu potřeb jeho uživatelů. Srozumitelný je také návrh etapizace a rozpracovanost detailů“, doplnil městský architekt Ondřej Stolařík

Cílem soutěže vyhlášené v únoru 2021 bylo navrhnout celkovou obnovu Mírového náměstí včetně přilehlých komunikací a předprostoru památkově chráněné základní školy. Vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat společenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. 

Do přípravy soutěže byla zapojena jak široká veřejnost, tak klíčoví aktéři v území. Kromě sociologického šetření a terénních průzkumů proběhlo také veřejné setkání přímo v parku.

Soutěžní návrhy budou k vidění na výstavě na přelomu srpna a září.

Všechny soutěžní návrhy najdete také na hodonin.redesign.pincity.cz

0 komentářů
přidat komentář