Výsledky 14. ročníku studentské soutěže Xella

Vložil
Tisková zpráva
17.03.2009 13:05
XELLA CZ, s.r.o.

Náročné, ale atraktivní zadání 14. ročníku studentské soutěže Xella přilákalo letos 73 jednotlivců i týmů z českých a slovenských vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku i umění.  Mezinárodní porota, složená z renomovaných odborníků, to neměla během svého dvoudenního zasedání na zámku v Troji vůbec jednoduché. Její hodnocení rozhodně neulehčil fakt, že součástí zadání letošního ročníku byly dva zdánlivě si vzdálené objekty: Pavilon člověka pro Zoologickou zahradu v Troji a Dům pro převozníka v místě tradičního přívozu trojské Podbaby.

„Originální a atraktivní zadání, stejně jako porota složená z renomovaných českých a slovenských architektů se stávají každoročně pro studenty architektonických škol velkou výzvou k účasti. Letošních třiasedmdesát přihlášených projektů je pro Xellu jasným důkazem rostoucí prestiže soutěže. I proto vážně uvažujeme o rozšíření mezinárodní účasti o další středoevropské země. Letos se zasedání účastnil jako pozorovatel zástupce vídeňské univerzity, tak uvidíme, jak vyjednávání dopadne,“ komentovala počet přihlášených sekretářka soutěže PaedDr. Hana Šimánová ze společnosti Xella.

Konečnému verdiktu letos předcházely dlouhé a zapálené diskuze porotců. „Dá se říci, že úspěch slavil každý návrh, který oba objekty dokázal stejně pečlivě a náležitě zpracovat a vzájemně propojit v souladu se soutěžním zadáním. Ne každému ze soutěžících se to podařilo,“ řekl k průběhu rokování poroty autor soutěžních podmínek letošního ročníku, Ing. arch. Jaromír Veselák. Pavilon člověka, nový vstup na západním okraji Zoologické zahrady a jakési symbolické pomezí Zahrady a okolního světa, má ústit přímo na pobřežní cestu, na kterou dále po proudu navazuje podbabský říční přívoz. Přístaviště má v budoucnu oživit dům pro převozníka.  Porotci tak hodnotili nejen architektonické řešení objektů, ale především filozofický podtext jednotlivých návrhů a urbanistické a krajinářské řešení zvolené lokality v kontextu celého území.  Svou roli sehrály i takové aspekty soutěžních projektů, jakým je ekologická stopa navržených objektů.

Ing. arch. Jaromír Veselák vypracoval zadání v souladu se záměrem starosty Městské části Troja, Ing. arch. Tomáše Drdáckého. Ten mohl na slavnostní vernisáži oficiálně oznámit, že se městské části právě podařilo žádoucí pozemky pro realizaci domu pro převozníka odkoupit a plán revitalizace zhruba dvoukilometrového úseku vltavského nábřeží je blíže realitě. „Bylo nám potěšením převzít záštitu nad 14. ročníkem studentské soutěže a o to více nás těší, že studenti netvořili návrhy, které skončí někde na dně šuplíku. Úprava trojského nábřeží je naším jasně deklarovaným cílem a nebude-li některý z návrhů nebo jeho část realizována, mohou nám být přinejmenším užitečnou inspirací,“ řekl na vernisáži starosta Drdácký.

Se zadáním 14. ročníku studentské soutěže si nakonec podle porotců nejlépe poradila Kateřina Fryzelková z Fakulty architektury na Technické univerzitě Liberec.  „Lidský život je formován zdmi – autorka jednou větou vystihuje podstatu svého řešení a vystačí s archetypálním stavebním prvkem, který ve formě zdi prostupuje celou soutěžní lokalitou. Přesvědčivé zapojení plynoucí hmoty Pavilonu člověka do skalního hřbetu, které zároveň zpřístupňuje potřebné výškové úrovně v ZOO. Uvážlivá práce se světlem, hmotou i vnitřním prostorem. Návrh ponechává přírodě blízké vyznění krajinářských úprav, povyšuje plot na rovnocennou součást díla. Na úvahu je však větší míra prostupnosti této zdi pro pěšího návštěvníka. Dům převozníka jako vysunutý výhled – okno nad řekou potvrzuje vhodně zvolené měřítko a vzájemné relace všech navržených staveb,“ shodla se porota nad vítězným návrhem Kateřiny Fryzelkové.

O jednotlivých návrzích rozhodovala porota složená z  českých a slovenských odborníků ve čtyřech kolech. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot. Dalšími členy poroty byli architekti: Vlado Milunić, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Jarek Veselák, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný a trojský starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký.  Tajemníky soutěže byli Ľubica Selcová a Jan Paroubek.

Ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se z dvoudenního rokování poroty omluvil, shlédnout studentské návrhy však neodolal a hodnocení studentských projektů s porotou během obou dní konzultoval. Petrem Fejkem favorizovaný Pavilon člověka ve tvaru archy se však mezi první šestku neprobojoval.

Seznam oceněných a odměněných prací:
Oceněny byly tři nejlepší práce částkami 1500, 1000 a 500 eur, další tři zajímavé práce obdrží odměnu – věcný dar v hodnotě 150 eur.
Slavnostní vyhlášení vítěze se bude konat v rámci stavebních veletrhů IBF a CONECO v Brně a v Bratislavě. Vítězné projekty a soutěžní protokol naleznete na stránkách soutěže.


O vypisovateli soutěže
Společnost Xella CZ zajišťuje v České republice výrobu pórobetonu YTONG. Ve třech výrobních závodech ročně vyrobí 350 pracovníků cca 1.000.000 m³ tohoto přesného stavebního materiálu. Kromě pórobetonového stavebního systému YTONG nabízí společnost také ucelený sortiment vápenopískových tvárnic SILKA, které vynikají především výjimečnou únosností a extrémní zvukovou izolací. Spojením materiálů YTONG a Silka vznikají optimální stavební řešení pro běžné i speciální projekty občanské, bytové a průmyslové výstavby.
YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.
Více informací o vypisovateli i o soutěži najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz, informace o celém koncernu na www.xella.com.
0 komentářů
přidat komentář

Související články