Ožijí kamenné sloupy na břehu řeky Moravy?

Vložil
Tisková zpráva
21.12.2009 10:00
XELLA CZ, s.r.o.

Společnost Xella CZ vyhlásila další ročník mezinárodní soutěže určené posluchačům vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku či umění. Návrhy odpovídající zadání „Meetingpoint Sandberg“ mohou čeští a slovenští studenti odevzdávat až do února příštího roku. O vítězi mezi mladými talenty rozhodne porota složená s renomovaných odborníků na jaře 2010.


Po velmi úspěšném loňském ročníku, jehož tématem byl Pavilon člověka pro pražskou ZOO v Troji, přišlo na řadu slovenské pořadatelství. I letošní zadání soutěže představuje pro mladé architekty velkou výzvu. Nedaleko od Bratislavy na břehu řeky Moravy se nachází unikátní přírodní útvar, kopec Sandberg, který je zkamenělým mořským útesem a jehož přírodní bohatství zdobí řadu světových muzeí. Na úpatí kopce Sandberg by měl vzniknout Sandberg Meetingpoint - centrum poznání, zábavy a relaxace. „Tyto tři pojmy vymezují účel stavby, a přesto studentům ponechávají velký prostor pro jejich tvůrčí invenci.  Je na uvážení soutěžících, jak poměrně volné a doslova „relaxační“ téma letošního ročníku uchopí. Výstavní síň, relaxační centrum, kavárna, meditační prostor či modlitebna – to vše a další nás může ve studentských návrzích překvapit,“ komentuje zadání 15. ročníku PaedDr. Hana Šimánová, sekretářka soutěže za českou stranu společnosti Xella. Studentská soutěž Xella si mezi studenty získává velkou oblibu zejména kvůli netradičním a originálním zadáním jednotlivých ročníků, která by mohla být výzvou i pro zkušené odborníky. V minulosti studenti řešili například již zmiňované téma Pavilónu člověka pro pražskou ZOO v Troji nebo přeměnu kamenolomu ve sportovně – rekreační a kulturní centrum v obci Mariánka na Slovensku.

Prostorově je letošní zadání soutěže vymezeno čtyřmi, případně dalšími dvěma přilehlými sloupy bývalé lanovky, která svážela vytěžený písek ze Sandbergu, dále pak cestou a řekou. Vítězný návrh by měl přitom vycházet z úvahy o okolí Sandbergu a pobřeží řeky Moravy v širších souvislostech. „Sandberg je oblíbenou destinací obyvatel Bratislavy, kteří hledají únik a odpočinek z jinak hektického městského života. Sandberg leží na cyklo- turistické trase, která vede z nedaleké Devínské Nové Vsi až do Vysoké na Moravě. Řeka Morava navíc tvoří přirozenou hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. V příštím roce má začít stavba pěší a cyklistické lávky, která spojí Devínskou Novou Ves a rakouský zámecký komplex Schlosshof. Pokud by došlo k realizaci společenského centra na Sandbergu, stalo by se zaručeně vyhledávaným místem k spočinutí jak pro slovenské tak pro rakouské turisty,“ říká hlavní architekt MČ Devínská Nová Ves Ing. arch. Milan Beláček.

Atraktivní zadání pro krásnou lokalitu bude opět hodnotit reprezentativní porota. Zasednou v ní renomovaní čeští a slovenští architekti – Milan Beláček, Aleš Brotánek, Ondřej Císler, Ľubomír Králik, Oldřich Kodeda, Ivan Kubík, Emil Makara,Vlado Milunić, Peter Moravčík, Jaromír Veselák a Lubomír Závodný. Odborná porota bude posuzovat řešení navrhovaných objektů v kontextu celého území, jeho ideové řešení, míru zásahu do specifického prostředí a dále architektonické, dispoziční, funkční řešení navržených objektů a míru zapracování stavebního systému Ytong.

Xella vyzývá nadějné architekty do prestižní soutěže již po popatnácté, posedmé se kromě studentů českých škol mohou zapojit také zájemci ze Slovenska. Cílem celého projektu je podpořit jejich tvůrčí invenci a prohloubit praktické znalosti. „Čeká nás jubilejní 15. ročník soutěže a tak doufáme, že nám studenti k malému výročí připraví dárek v podobě bohaté účasti i nápaditých a originálních zpracování nového zadání. Loňští účastníci soutěže sice nasadili svým nástupcům svébytným pojetím tématu Pavilónu člověka vysokou laťku, já se však nebojím, že by nás studenti v nadcházejícím soutěžním klání ochudili o zážitky srovnatelné umělecké i technické hodnoty. Prestiž studentské soutěže Xella rok od roku roste a každoročně nás jen utvrzuje v přesvědčení, že českou a slovenskou architekturu čeká opravdu nadějná budoucnost,“ dodává na závěr za společnost Xella CZ Hana Šimánová.

Xella CZ tradičně podporuje autory nejlepších návrhů finanční částkou. V letošním roce získají tři nejlepší tvůrci ceny v hodnotě 1000, 500 a 300 €. Minimálně další tři zajímavé práce budou, bez ohledu na pořadí, odměněny věcným darem v hodnotě 150 €. Soutěž je určená pro všechny studenty a studentky oborů „Architektura“ a „Pozemní stavitelství“ na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách v České a Slovenské republice, kteří nevlastní magisterský nebo inženýrský diplom v žádném z těchto oborů. Termín pro odevzdání soutěžních výkresů spadá na 22. 2. 2010, slavnostní vyhlášení, včetně předání cen, proběhne na jaře 2010.

Podrobné zadání soutěže můžete nalézt na stránkách společnosti www.ytong.cz.


O vypisovateli soutěže
Xella International GmbH patří k lídrům na evropském i světovém trhu se stavebninami. Se zhruba 7400 pracovníky na celém světě dosahuje ročního obratu přesahujícího 1,2 miliardy eur. K nejznámějším produktům koncernu Xella patří bílý pórobeton značky YTONG. V České republice působí společnost Xella CZ. Ročně vyrobí 350 pracovníků ve třech českých závodech přes 1.000.000 m³ tohoto přesného stavebního materiálu. Xella CZ se specializuje také na další silikátové výrobky prodávané pod značkou SILKA. Do portfolia mezinárodního koncernu patří kromě značek YTONG a SILKA také FERMACELL (sádrovláknité desky), HEBEL (materiály pro průmyslové stavby) a MULTIPOR (minerální izolační desky).
Více informací o vypisovateli i o soutěži najdete na www.xella.cz, informace o celém koncernu na www.xella.com.

Související články