Přívozem do Pavilónu člověka v Troji?

Vložil
Tisková zpráva
25.02.2009 00:05
XELLA CZ, s.r.o.

Společnost Xella CZ vyhlásila další ročník mezinárodní soutěže určené posluchačům vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku či umění. Návrhy odpovídající zadání „Pavilón člověka/ZOO Troja“ mohli studenti odevzdávat do začátku února letošního roku. O vítězi mezi mladými talenty rozhodne porota složená z renomovaných odborníků ve dnech 3. 3. a 4. 3. na zámku v Troji, kde také na závěr jejího zasedání proběhne od 14:00 slavnostní vernisáž.


Na západním okraji Zoologické zahrady by měl vzniknout „Pavilón člověka“, alternativní vstup pro tvora, který Zahradu založil, pečuje o ni, navštěvuje ji, je všudypřítomný a přece v ní svým způsobem chybí.  Drobná stavba by měla být symbolickým pomezím Zahrady a okolního světa. Tím však zadání 14. ročníku nekončí.  Nový vstup bude ústit přímo na pobřežní cestu, na kterou dále po proudu navazuje přístaviště říčního přívozu. A právě sem má být situován druhý objekt soutěže – Dům převozníka. Přívoz jako staré a symbolické propojení samo o sobě: obou břehů, pocestného a převozníka, vody a pevniny… „Podařilo se nám nalézt vskutku originální téma, které je nepochybným výrazem rostoucí prestiže soutěže. Téma s osudovým podtextem, které se s ohledem na vysokou pravděpodobnost realizace soutěžního návrhu může stát pro některého ze studentů osudovou záležitostí. Věřím, že Pavilón člověka bude obrovskou výzvou pro řadu českých i slovenských talentů a že se můžeme těšit na krásnou podívanou,“ říká k zadání nového ročníku PaedDr. Hana Šimánová, vedoucí projektů studentských soutěží ve společnosti Xella CZ.

Atraktivní zadání pro atraktivní pražskou lokalitu bude hodnotit vskutku reprezentativní porota 14. ročníku. Zasednou v ní renomovaní čeští a slovenští architekti – Stanislav Komárek, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Petr Malinský, Vlado Milunić, Peter Moravčík, Josef Pleskot, David Vávra, Jaromír Veselák, Lubomír Závodný, dále ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk nebo Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha Troja. Odborná porota bude posuzovat urbanistické a krajinářské řešení zvolené lokality v kontextu celého území, zpracování specifik městské krajiny, architektonické, dispoziční a funkční řešení navržených objektů.

Studentská soutěž Xella se každoročně mezi studenty těší velké oblibě.
Xella vyzývá nadějné architekty do prestižní soutěže již po počtrnácté, po šesté se kromě studentů českých škol mohou zapojit také zájemci ze Slovenska. Cílem celého projektu je podpořit jejich tvůrčí invenci a prohloubit praktické znalosti. „Jedním z jasně deklarovaných zájmů společnosti Xella je podpora moderní, kvalitní architektury. Studentská soutěž nás nechává nahlédnout, jakým směrem se může ubírat, a ze zkušenosti s minulými ročníky si dovolím konstatovat, že ji čeká opravdu nadějná a zajímavá budoucnost,“ dodává k soutěži Hana Šimánová. Soutěž si mezi studenty získává velkou oblibu zejména kvůli netradičním a originálním zadáním jednotlivých ročníků, které by mohly být výzvou i pro zkušené odborníky. V minulosti studenti řešili například přeměnu kamenolomu ve sportovně – rekreační a kulturní centrum v obci Mariánka na Slovensku nebo urbanistické a architektonické řešení areálu pivovarských zahrad v Českém Krumlově.

Xella CZ tradičně podporuje autory nejlepších návrhů finanční částkou. V letošním roce získají tři nejlepší tvůrci ceny v hodnotě 1500, 1000 a 500 €. Minimálně další tři zajímavé práce budou, bez ohledu na pořadí, odměněny věcným darem v hodnotě 150 €. Slavnostní vyhlášení vítěze se bude konat v rámci stavebních veletrhů IBF a CONECO v Brně a v Bratislavě.

Soutěž je určená pro všechny studenty a studentky oborů „Architektura“ a „Pozemní stavitelství“ na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách v České a Slovenské republice, kteří nevlastní magisterský nebo inženýrský diplom v žádném z těchto oborů. Podrobné zadání soutěže můžete nalézt na stránkách společnosti Xella CZ.


YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.
Výrobu pórobetonu YTONG zajišťuje v České republice společnost Xella CZ. Ve třech výrobních závodech ročně vyrobí 350 pracovníků cca 1 000 000 m³ tohoto přesného stavebního materiálu. Kromě pórobetonového stavebního systému YTONG nabízí společnost také ucelený sortiment vápenopískových tvárnic SILKA, které vynikají především výjimečnou únosností a extrémní zvukovou izolací. Spojením materiálů YTONG a Silka vznikají optimální stavební řešení pro běžné i speciální projekty občanské, bytové a průmyslové výstavby.
Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.

Související články