Výstava výsledků 14. ročníku soutěže Xella pro mladé architekty

Galerie architektury Brno, 27.5. - 28.6. 2009, zahájení v úterý 26.5. v 17:30 hodin

Zdroj
Galerie architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
17.05.2009 00:20
Výstavy

Začínající architekty vyzvala společnost Xella do prestižní soutěže již po čtrnácté, po šesté se kromě studentů českých škol mohli zapojit také zájemci ze Slovenska. Základním úkolem soutěže je architektonický návrh nového vstupního objektu do Zoologické zahrady v Praze Troji - PAVILON ČLOVĚKA a objektu vybavenosti lodního přívozu do Podbaby - DŮM PŘEVOZNÍKA, obojí s důrazem na krajinné souvislosti v říčním prostoru Vltavy.

Náročné, ale atraktivní zadání 14. ročníku studentské soutěže XELLA přilákalo letos 73 jednotlivců i týmů z českých a slovenských vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku i umění. Mezinárodní porota, složená z renomovaných českých a slovenských architektů, to neměla během svého zasedání na zámku v Troji ve dnech 3. 3. a 4. 3. vůbec jednoduché.

O jednotlivých návrzích rozhodovala porota ve čtyřech kolech. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot. Dalšími členy poroty byli: Vlado Milunić, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Jarek Veselák, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný a trojský starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký. Porotci hodnotili nejen architektonické řešení objektů, ale především filozofický podtext jednotlivých návrhů a urbanistické a krajinářské řešení zvolené lokality v kontextu celého území. Svou roli sehrály i takové aspekty soutěžních projektů, jakým je ekologická stopa navržených objektů.

Vítězný návrh: Uvážlivá práce se světlem, hmotou i vnitřním prostorem
Se zadáním 14. ročníku studentské soutěže si nakonec podle porotců nejlépe poradila Kateřina Fryzelková z Fakulty architektury na Technické univerzitě Liberec. "Lidský život je formován zdmi" -autorka jednou větou vystihuje podstatu svého řešení a vystačí s archetypálním stavebním prvkem, který ve formě zdi prostupuje celou soutěžní lokalitou.

„Přesvědčivé zapojení plynoucí hmoty Pavilonu člověka do skalního hřbetu, které zároveň zpřístupňuje potřebné výškové úrovně v ZOO. Uvážlivá práce se světlem, hmotou i vnitřním prostorem. Návrh ponechává přírodě blízké vyznění krajinářských úprav, povyšuje plot na rovnocennou součást díla. Na úvahu je však větší míra prostupnosti této zdi pro pěšího návštěvníka. Dům převozníka jako vysunutý výhled - okno nad řekou potvrzuje vhodně zvolené měřítko a vzájemné relace všech navržených staveb", shodla se porota nad vítězným návrhem Kateřiny Fryzelkové.

Kritéria hodnocení a složení poroty
O jednotlivých návrzích rozhodovala porota ve čtyřech kolech. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot. Dalšími členy poroty byli: Vlado Milunić, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Jarek Veselák, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný a trojský starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký. Porotci hodnotili nejen architektonické řešení objektů, ale především filozofický podtext jednotlivých návrhů a urbanistické a krajinářské řešení zvolené lokality v kontextu celého území. Svou roli sehrály i takové aspekty soutěžních projektů, jakým je ekologická stopa navržených objektů.

Hlavní cenu a finanční odměnu v hodnotě 1500 eur si ze slavnostního vyhlášení na letošním Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně odnesla studentka Fakulty architektury v Liberci, Kateřina Fryzelková.

Seznam oceněných a odměněných prací
1. cena: Kateřina Fryzelková, Fakulta architektury TU Liberec
2. cena: Nina Holubová, FSv ČVUT Praha
3. cena: Bc. Lukáš Jedlička, FSv ČVUT Praha

Další ocenění:
Richtárik Peter, Rožánek Adam, Šranko Richard, FA STU Bratislava
Ševela Dušan, FA STU Bratislava, Šmihula Michal, FA VUT Brno
Tomáš Toegel, FSv ČVUT Praha

Vítězné projekty si můžete prohlédnout na www.xella.cz/html/czk/cz/14-rocnik-studentske-souteze-vitezove.php


YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.

Xella International GmbH patří k lídrům na evropském i světovém trhu se stavebninami. Se zhruba 7 400 pracovníky na celém světě dosahuje ročního obratu přesahujícího 1,2 miliardy eur. K nejznámějším produktům koncernu Xella patří bílý pórobeton značky YTONG. V České republice působí společnost Xella CZ. Jejích 350 pracovníků ve třech českých závodech ročně vyrobí přes 1 000 000 m3 tohoto přesného stavebního materiálu. Xella CZ se specializuje také na další silikátové výrobky, prodávané pod značkou SILKA. Do portfolia mezinárodního koncernu patří kromě značek YTONG a SILKA také FERMACELL (sádrovláknité desky), HEBEL (materiály pro průmyslové stavby), AESTUVER (protipožární desky) a MULTIPOR (minerální izolační desky). Více informací o Xella CZ najdete na www.xella.cz, informace o celém koncernu pak na www.xella.com.
0 komentářů
přidat komentář

Související články