VI. Cena Bohuslava Fuchse - vítězné projekty

Zdroj
SOFA / Nina Ličková
Vložil
Tisková zpráva
25.01.2014 14:45
Radka Vilímková, Martin Kůs; 4.ročník
Nové sídlo – MAKOVICE

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ing. arch. Jiří Marek

Náplní ateliéru bylo řešení problematiky současné vesnice. Otázka jejího vzniku a následné udržitelnosti. První fáze spočívala v podrobné analýze soudobé vesnice, ke které máme nějaký citový vztah - Včelákov. Hlavní důraz byl kladen na pozice domů, komunikaci a celkové vztahy místních obyvatel jak v historickém, tak i v soudobém měřítku.
Získané informace a následné analýzy byly podkladem pro vytvoření nového sídla – Makovic. Uplatnili jsme tři základní faktory – vztah, místo a architekturu. Dále pak delší časový horizont utváření a komunitní společnost. Naším cílem bylo zajištění životaschopnosti vesnice po dalších 700 a více let.
Veronika Ševčíková, Luděk Šimoník; 3.ročník
Obnova měst – Stadterneuerung – Boskovice

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof

Problémy

Židovské čtvrtě po celé Evropě charakterizují stejné problémy. Ty jsou z velké části způsobeny historickými okolnostmi a celkovým názorem nežidovských občanů na židovskou kulturu.
Problémy bývalého židovského města v Boskovicích se týkají především definice míst. S událostmi 2. světové války byly ztraceny tradice židovského národa a místa využívaná těmito občany ztratila, vzhledem k rozdílnosti jednotlivých kultur, svou funkci. Tento problém ještě více prohloubily necitlivé zásahy, nejen v době komunismu.
Strategie projektu se zaměřuje na 5 nejvýraznějších míst, která charakterizují problémy židovské čtvrtě v Boskovicích: monofunkčnost, volné parcely, proluky a místa bez definice, nepřístupnost parku.

Strategie
Samotný projekt je řešen ve fázích, v časovém sledu od impulsu až po důsledek.
V jeho průběhu se postupně aktivují řešená místa,  jenž mají svůj další postupný vývoj. Důsledek  jejich vývoje vede k funkčním aspektům, jenž jsou podmínkou prosperity čtvrtě a zárukou její obnovy a udržitelnosti, jejichž získání je cílem projektu.
Bc. Petr Štukheil; 5.ročník
5 smyslů v architektuře – Mestká tržnice Brno

vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček
konzultant Ing. arch. Lukáš Pecka

„Architektura je definována prostorem, prostředím s atmosférou.
Svět i architekturu vnímáme lidskými smysly, zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí.
Pět projektů s důrazem na vnímání krajiny, města, domu, zjednodušeně prostorů našeho bytí, budou postupnou prací ateliéru.“

 prof. Ing.arch. Ivan Koleček

Chci definovat prostor, ve kterém se bude střídat tma a ticho s ranní záplavou světla a živelným ruchem prodeje místních produktů uvolňující množství vůní i chuťových vjemů. Dokonce i náhlý klid zavřené tržnice má svoji specifickou vůni. Mělo by se jednat o prostor, který nebude konkurovat organice, různorodosti a velikosti ochutnávaných plodin. Naopak bude stát na pozadí a v kontrastní poloze. V měřítku města a jeho okružní třídy, s jasně definovanými hranami a plochami. Nabízí se srovnání s bedýnkou na ovoce. Tržnice je bedýnkou a jednotlivé prodejní stánky ovocem. Přejdeme-li do další vrstvy, stánek, jenž byl ovocem, se najednou stává bedýnkou a prodávané ovoce už je samo sebou. A tržnice? Ta jen tvoří schránku, která nikterak nepoutá pozornost a vytváří pouze příjemné prostředí. Vše je v rovnováze. (krátký úryvek z eseje o čichu a chuti)

0 komentářů
přidat komentář

Související články