Soutěž na proměnu sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě vyhráli míza architekti

Vložil
ČTK
31.01.2023 17:25
Ostrava

Ostrava – Krajinářsko-architektonickou soutěž na proměnu sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě vyhrál ateliér míza architekti. V parku vznikne prostor s altánem pro kulturní a společenské aktivity, vrátí se tam vodní prvek, přibude promenáda i ovocný sad. ČTK to dnes sdělila mluvčí Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Zuzana Kotyzová.

Porota vybírala z osmi návrhů. "Návrh vyzdvihuje přednosti současného parku a nenásilně do něj doplňuje nové prvky. Jedním z nich je například altán umístěný na louku za budoucí novostavbou koncertního sálu, který umožní rozšíření akcí Janáčkovy filharmonie a kulturního domu do venkovního prostoru. Konat se zde mohou i jiné události, celá louka tak poslouží jako univerzální místo pro společenské aktivity," uvedla Kotyzová.

Podle předsedy poroty a krajinářského architekta Petra Veličky vítězný návrh zaujal zejména svou celistvostí a kvalitou, ale i funkčním propojením parku s okolím. "Pozitivně také hodnotila, že se návrh nesnaží konkurovat novostavbě koncertního sálu, naopak jí přirozeně poskytuje zázemí příjemné reprezentativní městské zahrady. Autoři také výborně zohlednili všechna specifika parku, ať už se jedná o jeho historii, množství uměleckých děl, které se v něm nachází, nebo dnešní stav rostlinstva" doplnil Velička.

Návrh počítá s tím, že k současnému dětskému hřišti bude umístěna kavárna s toaletami. Nově založený ovocný sad oddělí herní zónu od zbytku parku. Další herní a odpočinkové prostory s posezením vzniknou na okraji sadu podél městské třídy 28. října. "Směrem dovnitř se park rozvolňuje v zelenou krajinu protkanou pěšími stezkami. Trasa cyklostezky vedené skrz park bude upravena, čímž bude zajištěno funkční propojení od ulice Varenská k třídě 28. října. V území bývalého židovského hřbitova jsou navrženy úzké ztrácející se pěšiny, které kopírují některé trasy původní cestní sítě. Připomínají tak historii tohoto místa a jeho pietní význam," doplnila Kotyzová.

Sad Dr. Milady Horákové je nedaleko historického centra Ostravy mezi ulicemi 28. října a Varenská a je jednou z nejdůležitějších zelených ploch ve městě. V jeho blízkosti je řada institucí a budování dalších se v jeho blízkosti plánuje. Předpokládané náklady na proměny parku jsou odhadovány na 250 milionů korun bez DPH. S úpravami by se mohlo začít v roce 2026. S novou podobou sadu se zájemci budou moci blíže seznámit na výstavě soutěžních návrhů, kterou pořádá ateliér MAPPA ve svém prostoru Za výlohou od druhé poloviny března.
0 komentářů
přidat komentář