Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Veřejná ideová jednokolová architektonická soutěž

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
09.07.2010 09:00
A1Architects

Vyhlašovatel: město Hostomice, zástupce vyhlašovatele: Vít Šťáhlavský, starosta
Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích a konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti.
Termín konání: 12. 2. - 31. 5. 2010
Porota:
Řádní členové poroty:
Vít Šťáhlavský / starosta obce
MgA. Monika Immrová / zástupce vyhlašovatele
Petr Lachman / zástupce vyhlašovatele
Ing. arch. Jan Jehlík / architekt
Ing. arch. Josef Pleskot / architekt
Prof. Emil Přikryl / architekt
Ing. Petr Velička / krajinářský architekt
Náhradníci poroty:
Mgr. Jiřina Walterová / ředitelka školy
Ing. Antonín Žižkovský / dopravní inženýr
Počet odevzdaných návrhů: 32
Ceny a odměny celkem: 270 tis. Kč
1. cena (140 tis. Kč): MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Ing. Miloslav Cymbál - A1Architects
2. cena (70 tis. Kč): Martin Heckel, Ing. arch. BcA. Eva Vopátková, spoluautor: Ing. arch. Jiří Soukup
3. cena (40 tis. Kč): Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Jana Medlíková
Odměna (10 tis. Kč): MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal - Molo architekti, s.r.o.
Odměna (10 tis. Kč): Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Miroslav Holubec


Hodnocení poroty:

1. cena: MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Ing. Miloslav Cymbál - A1Architects
Velkým kladem návrhu je, že vychází z kvalit a objemů stávajícího stavu. Ten zpřesňuje a definuje.  Ztrojení („naklonování“) budovy pošty se zdá na první pohled formální, ale v předvedeném pojetí se ukazuje jako nosné. Forma „zastřešeného náměstí“ se jeví jako funkční a proto by mohla nahradit (pro porotu poněkud chybějící) otevřený prostor náměstí. Poměr mezi zpevněnou a nezpevněnou plochou je harmonický. Parter je vyvážený, budou však nezbytné jeho dispoziční úpravy v centrální části. Návrh je nejblíže k nalezení vhodného pojetí mezi venkovským a městským centrálním prostorem.

2. cena: Martin Heckel, Ing. arch. BcA. Eva Vopátková, spoluautor: Ing. arch. Jiří Soukup
Tento návrh uvolňuje nejcitlivějším způsobem centrální část náměstí v duchu původního pojetí jak dokumentuje císařský otisk z první poloviny 19. století. Uvolnění středu náměstí není provedeno standardním rozdělením prostoru na tři části, ale daleko složitějším procesem, který pomocí uvážlivé selekce vegetace, citací historické stopy a novou budovou soudobě rytmizuje prostor náměstí. Nová budova jedinečným způsobem reflektuje kontext a vytváří zcela novou situaci. Otevření prostoru nedostatečně reflektuje stávající dopravní zátěž náměstí.

3. cena: Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Jana Medlíková
Návrh odhaluje a předvádí rafinovanou a výjimečnou proporci prostoru. Geometrická analýza zdůvodňuje koncept místa. Klasicistní osa podpořená alejemi vytváří kvalitní prostor. Otázkou je oddělení vnitřní části náměstí od jeho celku. Formalizování všech tří prostorů má funkční obsah a dává smysl. Nový objekt je koncipovaný kromě jiného jako platforma umožňující zážitek z celkové koncepce. Porota kladně hodnotí dostavbu obchodního domu. Diskutována byla vyhraněnost formální koncepce.

Odměna: MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal - Molo architekti, s.r.o.
Návrh drží stávající koncept jednotného prostoru, který rozvíjí v široké škále výrazových prostředků. Porota kromě jiného kladně hodnotila koncipování příčných cest přes náměstí. Parter se u tohoto návrhu stává dynamickým „kobercem“, možná až příliš dekorativním.

Odměna: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Miroslav Holubec
Netradiční a velmi osvěžující řešení.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
perfektní
Vích
09.07.10 12:03
skoro perfektní
betonář
09.07.10 02:11
zobrazit všechny komentáře

Související články