Pardubice vypsaly soutěž na rekonstrukci Památníku Zámeček

Vložil
ČTK
27.05.2017 19:05
Město Pardubice vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh "Památník Zámeček". Chystaný záměr řeší rekonstrukci a modernizaci pietního území Zámeček, které je Národní kulturní památkou. Soutěž je vyhlášena jako užší, anonymní, jednokolová, lhůta pro podání přihlášek je 6. června.  Autor vítězného návrhu by měl být znám do konce září, následně by měl zpracovat projektovou dokumentaci.

Autorem ideového konceptu památníku jsou historici Blanka Jedličková a Vojtěch Kyncl.  Jejich cílem není ukazovat pouze cestu nacistů k ničení lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války. Památník tak nemá být místem popisujícím život obětí nacistické zvůle, ale měl by sloužit pro pochopení kořenů nacistické ideologie i rasové a národnostní nenávisti. Expozice má na malém prostoru současnými prostředky a kreativně přivést návštěvníky k poznání, že naše země již jednou na vlastní kůži zažila, kam vede tolerance nenávistných myšlenek a projevů vůči skupinám obyvatel a nechce tuto zkušenost opakovat.

"K tomu, aby Památník Zámeček mohl dobře a důstojně plnit roli paměti našeho národa, je nutná jeho rekonstrukce a modernizace. Díky zastupitelstvem města Pardubic schválenému ideovému záměru se Památník stane místem úcty, pokory, uvědomění si vlastní historie a národní hrdosti. Místem, kde porozumíme složitosti dnešní doby, kde se budeme učit i poznávat," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Architektonická soutěž byla vyhlášena 15. května, lhůta pro podání přihlášek vyprší 6. června. Na základě doručených portfolií, zúží porota okruh soutěžících na max. 8 uchazečů. O dvacet dní později se v Památníku Zámeček uskuteční workshop pro soutěžící, na kterém získají soutěžící detailní informace k plánovanému záměru.  Své návrhy pak musí odevzdat do 7. září. O vítězi rozhodne porota v čele s Marcelou Steinbachovou, jejíž tvorba byla odborníky oceněna titulem Architektka roku 2016. Pětičlenná porota je složená ze tří nezávislých a dvou závislých členů.

"Území Památníku Zámeček je velmi specifické a citlivé, proto byla k výběru nejvhodnějšího řešení zvolena architektonická soutěž o návrh. V rámci soutěže požadujeme řešení území ve dvou na sobě nezávislých etapách. V první etapě bude řešen vlastní pozemek Národní kulturní památky s novou expozicí a nástupním prostorem památníku. Součástí druhé etapy bude plocha přilehlého lesoparku, který by měl fungovat jako volnočasový prostor," sdělil náměstek primátora Jakub Rychtecký, který projekt vede, s tím, že jedním z výstupů architektonické soutěže je rovněž územní propojení památníku Zámeček s Larischovou vilou, kterou vlastní Československá obec legionářská. "Studie by měla vytipovat ideální propojení Larishovy vily a památníku Zámeček a nabídnout jeho architektonické řešení, které bude důstojným spojením obou pietních míst. Součástí bude i návrh ideového řešení připomenutí poslední cesty obětí z Larischovy vily k popravišti, která by měla být duchovním propojením obou míst," vysvětlil náměstek Jakub Rychtecký.

Zrekonstruovaný a zmodernizovaný památník by měl být otevřen na jaře 2020, tedy 75 let po ukončení druhé světové války. Finance na projektové a inženýrské práce a přípravu expozic by mělo město hradit z vlastního rozpočtu, na samotnou rekonstrukci a zřízení expozice chce čerpat prostředky z fondů Evropské unie.  Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček bude stát podle prozatímního odhadu zhruba 15 milionů korun.

Bližší informace a podklady k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách města Pardubic: www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/pamatnik-zamecek/
Účastníci se mohou do soutěže registrovat e-mailem: pamatnikzamecek@mmp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články