III. Cena Bohuslava Fuchse - semifinalisté

Zdroj
SOFA
Vložil
Tisková zpráva
09.06.2012 09:05
Kamila Marková, 2.ročník, za projekt „Vícebytový dům Brno“
(vedoucí práce prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.)

Velký pozemek na jižním svahu mírného kopce poskytuje perfektní výhled na brněnské Výstaviště a jeho okolí. Tohoto faktu jsem využila při samotném návrhu a objekt jsem umístila na hřeben svahu, aby byl výhled stoprocentně využit a  také ovlivňoval vývoj samotné dispozice domu. Budova je celkem trojpodlažní, plus je nadstavena hmotou mezonetů. Obsahuje dvanáct bytů o výměře zhruba 100m² a dva mezonetové byty o celkové výměře 130m².
Jakub Stýblo, 3.ročník, za projekt „Rekonstrukce a dostavba sokolovny v Července“
(vedoucí práce Ing. arch. Jan Kratochvíl)

Malá obec nedaleko Litovle neměla své vlastní centrum pro setkávání, pořádání společenských akcí a slavností. Cílem bylo vytvořit náměstí tak, aby odpovídalo potřebám obyvatel obce. Dominantní osou náměstí je radniční věž. Druhou dominantou náměstí je dostavená část objektu sokolovny.
Dostavěná část sokolovny reaguje svým tvarem na tvar parcely a okolní zástavbu. Druhé patro překrývá první a vytváří novou analogií na podloubí. Celá stavba nabízí velkou variabilitu funkcí.
Markéta Kamená, 3.ročník, za projekt „Rekonstrukce a dostavba sokolovny v Července“
(vedoucí práce Ing. arch. Jan Kratochvíl)
Objekt původní sokolovny z roku 1927 byl proporcionálně i měřítkově vyvážený, měl správně orientovaný vstup vzhledem k návsi a svým charakterem tvořil kulturní jádro obce. Nedostatek zázemí vedl k postupnému rozšíření hmoty o několik nových přístaveb, při kterých nebylo myšleno na důležité architektonicko-urbanistické vazby.
Očištěná hmota sokolovny tvoří nyní opět dominantu náměstí. Vstup se vrací do původní pozice a je před ním obnoven důstojný rozptylový prostor. Nová hmota přístavby tvarem opticky uzavírá náměstí a otáčí se k němu čelem, kavárnou, která je v ní v přízemí umístěna.
Bc. Nela Gottvaldová, Bc. Jan Stratílek, oba 5.ročník, za projekt „KopřivNICE MAIN STREET – obnova centra města (Res Publica II – Kopřivnice)“
(vedoucí práce Ing.arch. David Mikulášek, Ing.arch. Jan Sochor)
Funkcionalistické město s průmyslovou tradicí dnes postrádá jasnou identitu a skutečné centrum.  Zástavba je rozdrobená a utápí se v přebujelé zeleni. Překvapivě stále existuje bývalá hlavní cesta vesnické ulicovky. Nyní je spíše zapomenutou “zadní ulicí”, ale vykazuje urbanistické kvality, propojuje významné budovy a navazuje na největší rozvojové plochy města – areál Tatrovky a dočasné stavby. Koncentrování veřejných funkcí do této ulice a postupná proměna na městskou třídu bude novým impulsem rozvoje města.  V místě křížení s novější cestou směrem do areálu Tatry se nachází nejdůležitější nově navržený prostor centra: hlavní náměstí s novým výškovým akcentem, štíhlou polyfunkční věží.
Bc. Libor Urbánek, Bc. Ondřej Švancara, oba 5.ročník, za projekt „Res Publica II – Kopřivnice“
(vedoucí práce Ing. Vítězslav Nový, Ing. arch. Kamil Mrva)
Urbanistická studie se zabývá centrálním územím města Kopřivnice. Je to oblast vymezena z jihu ulicí Husovou,  z východu železniční dráhou,  ze západu ulicí Štefánikovou a ze severu slepou odnoží ulice Štefánikovy zajištující příjezd do závodu Tatra. Tuto centrální část,  pokračující ještě na sever až k vile Dr. Bönische, společně s hlavním náměstím považujeme za území s největší schopností ovlivnit dnešní podobu a chod města.
Pracujeme zde na očištění veřejných prostor od převládající parkovací funkce, na rozvoji důležitých funkcí města (městský úřad, poliklinika, LDN), na zkvalitnění napojení města na dálkovou  hromadnou dopravu a současně na reprezentaci Kopřivnice s využitím jejího kulturního dědictví (Šustalovy vily). Hlavní identitu města pak zakládáme na jeho průmyslové tradici.
Lukáš Ildža, 2.ročník, za projekt „Obřany – využití uvolněných továrních objektů pro bydlení“ 
(vedoucí práce prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.)
Jedná sa o konverziu továrenského objektu starej prádelny pochádzajúcej z roku 1912, excelujúceho svojou polohou na "ostrove" vymedzenom dvoma ramenami rieky Svitavy. Návrhovaný koncept rešpektuje dobu objektu, jeho výraz, spolupracuje s jeho konštrukčným riešením, no konvertuje jeho funkciu na priestranné byty, a kancelárie. Okrem zmeny využitia, bolo vykonaných viacero stavebných zásahov, ako vytvorenie átria pri západnej fasáde budovy, prechádzajúceho celou výškou budovy. Každé podlažie má iný tvar výrezu, a interiér tak dostáva väčšiu dynamiku. Na južnej fasáde boli vytvorené presklenné arkiere rozširujúce plochu bytov, a ponúkajúce pôsobivý výhľad na mesto a rieku. Na východnej fasáde su naopak niektoré segmenty “vtlačené” do objektu, a vytvárajú tak terasy.

Radomír Feňo, 2. ročník, za projekt „tribute to cs democracy / tribute to Václav Havel“
(vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka)
Koncept: Absolutní svoboda je nekonečná.
Václava Havla lze charakterizovat nejen známými slovy dramatik, disident, prezident, ale i jako přítele, bojovníka, bohéma.
Ideál je nedosažitelný, pokud jej dosáhneme, přestává být ideálem.
Místo: Letná je místo konání protestních demonstrací.
Památník zapadne do života na Letné. Stane se součástí rekreace, sportu a zábavy  ale i většímu shromáždění lidí nebo při demonstracích jako symbol toho co dokázala pravda.

Michal Stehlík, 3.ročník, za projekt „Městské zásahy Třebíč“ 
(vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš)
Hlavním cílem této práce bylo z nevyužité budovy bývalé spořitelny vytvořit fungující městský prvek, který by správně reagoval na potřeby obyvatel města. Navržen byl polyfunkční městský dům s odpovídajícím typem bydlení a široce využitelnými prostory pro služby, administrativu a komerci. Budova se nachází v těsné blízkosti historického jádra města při ulici Soukopova v bývalém okruhu středověkých hradeb. Součástí projektu bylo řešení blízkých urbánních vztahů, především dle návrhu územního plánu, vytvoření pěšího průchodu lokalitou a vyřešení problematiky parkování v dané lokalitě. Nově navržená hmota v plné míře respektuje přirozené cesty pedestrantů procházejících územím.
Barbora Hladišová, 5.ročník, za projekt „Terasové domy“
(vedoucí práce doc. Ing.arch. Jiří Oplatek, doc. Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc.)
Řešená parcela se nachází na ulici Veslařská v městské části Brno Jundrov. Její poloha podél řeky  a dopravní dostupnost z ní dělají atraktivní místo pro bydlení. Svah se sklonem 33% není typický pro běžnou zástavbu. Návrh domů na tuto skutečnost reaguje. Zadáním bylo vytvořit kompaktní bydlení na tento terén. Každý ze tří terasových domů nabízí 4  byty, z nichž nejvyšší je luxusní mezonet o rozloze 259 m2. Garážová stání jsou v úrovni ulice a byty nad nimi se postupně zařezávají do terénu. Terasy jsou otevřené na jižní stranu a přístupné z hlavní obytné místnosti.
Do bytů se vstupuje ze severní strany do zádveří, ve kterém je zároveň výtah. Každý z bytů je tedy přístupný nejen po venkovním schodišti, ale i výtahem, který začíná v 1. NP.
Petra Krajčová, 3.ročník, za projekt „Winery – vinařství, stavba v krajině“
(vedoucí práce prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.)

Prvotná myšlienka ľudskej mierky ma priviedla k nápadu rozdeliť hmotu na menšie časti ako to bolo kedysi na dedinských hospodárstvách. Komunikačný priestor uprostred vytvorí námestíčko, súbor stavieb menšiu kompozíciu v krajine. Zvolila  som tri hmoty, jednotlivo rozdelené podľa funkcie. Prvá slúži k výrobe vína. Priamo na výrobu nadväzuje sklep s vinárňou vo vrchnom podlaží. Stavby sú spojené v podzemí a tak na povrchu vzniká dojem oddelenej hmoty. Z vinárňe určenej k degustácii je cez veľké okná nádherný výhľad na Pálavu a Nové Mlýny. Tretia budova je ubytovanie hostí,zamestnancov a majiteľa.

Marianna Líšková, 5.ročník, za projekt „Ring! Dostavba městského okruhu v Brně“
(vedoucí práce Ing. Nicol Gale)
Riešenie územia bolo podmienené odsunutím železničného uzla do lokality Brno- Juh,  a následným zrušením prevádzky železničnej trate prechádzajúcej územím. Železničný viadukt, zostal zachovaný a takisto aj jeho dopravná funkcia, avšak pre peších a cyklistov. Táto trasa je ďalej napojená na centrum mesta a prechádza v súčastnosti nevyužitými pozemkami železníc. V návrhu sa počíta s ďalším využitím pozemkov v súlade s prostredím Ringu, pre verejný park a stavbu kultúrneho charakteru ( tanečné centrum) s podzemným parkovaním.

0 komentářů
přidat komentář

Související články