VELUX ocenil vize studentů o obytných podkrovích

Vložil
Tisková zpráva
15.07.2008 12:00
Čtvrtý ročník soutěže s názvem „Rodinný dům s obytným podkrovím“, kterou pořádá společnost VELUX Česká republika, s.r.o. pro studenty středních průmyslových škol stavebních, zná své vítěze. Studenti, kteří postoupili do celostátního kola, představili v Písecké bráně v Praze své práce a vítězové převzali ocenění. Porota udělila čtyři hlavní ceny bez určení pořadí.

„Jsme potěšeni vzrůstající kvalitou prací soutěžících studentů. Většina přihlášených projektů se vyznačuje nejen vysokou estetickou a funkční kvalitou, ale často se zabývají i aplikací nízkoenergetických principů, netradičních materiálů či recyklací,“ sdělila Ing. arch. Klára Bukolská ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.

Do soutěže se přihlásilo celkem dvacet tři středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky, z nichž odborná porota vybrala čtyři vítězné projekty. Vítězné práce jsou zpracovány na vysoké architektonické i grafické úrovni. Vybrané práce představují čtyři odlišné přístupy obdobné kvality zpracování a porota neshledala důvod pro odlišení těchto prací různými cenami, proto jsou hodnoceny stejně. V odborné porotě zasedli Ing. arch. Ján Stempel, proděkan pro výstavbu ČVUT Praha, Ing. arch. Jiří Palacký, PhD., proděkan pro vnější a vnitřní vztahy FA VUT Brno, a Ing. arch. Klára Bukolská ze společnosti VELUX.

Čtyři hlavní ceny soutěže „Rodinný dům s obytným podkrovím“ a odměnu 7500 Kč si odnesli tito studenti (uvedeni v abecedním pořadí dle příjmení):
  • Petr Koláček ze střední průmyslové školy technické v Uherském Hradišti. U něj porotci kladně hodnotili odvážné prostorové řešení základní hmoty domu a dále vytvoření příjemných prostor uvnitř i vně domu.
  • Jakub Meloun ze střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Na jeho práci porota ocenila výrazné hmotové řešení, které v souladu s terénem působí velmi extravagantně a přitom kultivovaně.
  • David Ptáček ze střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. O udělení ceny rozhodla jednoduchá válcová forma zapuštěná do svahu, která se snaží o úsporu energie v kombinaci s příjemným obytným prostředím. Porota ocenila snahu o energeticky úsporný koncept budovy, jenž je také dobře zdokumentován. Rovnoměrného prosvětlení domu je dosaženo díky optimálnímu rozmístění střešních oken ve válcové střeše.
  • Jan Tesárek ze střední průmyslové školy stavební v Praze – Dušní. Autor si odnesl cenu za jednoduchý a čistý koncept s adekvátním dispozičním řešením. Porota ocenila i transformaci tradiční formy do moderního architektonického tvarosloví.
Člen poroty Ing. arch. Jiří Palacký, PhD., zhodnotil letošní ročník a práce studentů takto: „Na celé soutěži nejvíce oceňuji její otevřené zadávací podmínky a otevřenost kreativitě. Předložené práce vykazovaly vesměs kvalitní technické provedení. Autoři vybraných prací mají dobré předpoklady pro přijetí na vysokou školu. U řady projektů bych uvítal alespoň základní světelné studie proměny prostorových kvalit navržené stavby vlivem působení přirozeného a umělého osvětlení ve vztahu k navrženému prosklení střešních a stěnových ploch.“

„Kvalita předvedených prací mě mile překvapila, některé projekty by obstály i v hodnocení semestrálních prací ve vyšších ročnících vysokých škol,“ dodal Ing. arch. Ján Stempel, člen odborné poroty a proděkan pro výstavbu ČVUT Praha.

Kromě čtyř vítězných projektů porota také ocenila dalších šest prací a mezi jejich autory rozdělila odměnu 12 000 Kč. Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 31. října 2007 do 31. prosince 2007. Z prvního kola postoupily do celostátního první tři návrhy z každé přihlášené školy, případně návrhy oceněné tzv. divokou kartou, které vybrala porota složená ze zástupců školy a společnosti VELUX.

Cílem soutěže, a tedy i společnosti VELUX, je podpora budoucích architektů a projektantů a možnost dalšího vzdělání v oblasti obytných podkroví, kde jsou použita střešní okna jako hlavní zdroj prosvětlení. Záštitu nad čtvrtým ročníkem převzala Obec architektů a Design centrum České republiky.