Vchodové dveře Slavona Progression TREND

Vložil
Tisková zpráva
29.01.2024 11:50
SLAVONA, s.r.o.

Vchodové dveře tvoří bariéru mezi vnitřním prostorem domu a venkovním prostředím. Jako takové musí plnit hned několik funkcí – především bezpečnostní, izolační i estetickou. Přiblížíme si, jak se s těmito požadavky vyrovnávají dveře konstrukce TREND z profilové řady Progression společnosti Slavona.

U vchodových dveří existuje několik prvků, které i laikovi umožní rozeznat, jak je to s jejich bezpečností. Dobrým vodítkem je konstrukce a zámkový systém. V případě dveří konstrukce TREND zajišťují bezpečné uzavření tři střelky a uzamčení navíc západka a výsuvné háky. Kromě znemožnění vysazení nebo vyražení uzamčených dveří má použitý systém i tepelně a zvukově izolační funkci – křídlo k rámu dobře doléhá.

Dveře Progression TREND jsou vyráběny pouze v provedení s otevíráním dovnitř, takže dveřní panty nejsou zvnějšku pří- stupné a není možné s nimi jakkoli mani- pulovat. Standardně jsou dveře vybaveny kováním, které znemožňuje odvrtání zám- kové vložky a odpovídá bezpečnostní třídě RC3, a zámkovými vložkami v bezpeč- nostní třídě RC4, které úspěšně odolávají nejčastěji praktikovaným technikám k jejich překonání.

Bezpečnost vchodových dveří také ovliv- ňují materiály, ze kterých je vyrobeno křídlo a zárubně, jejich tloušťka, odolnost vůči mechanickému či tepelnému poškození i způsob zabudování do ostění. V případě dveří TREND má křídlo tloušťku 92 mm a je vyrobené ze sendvičového polotovaru, který se vyznačuje dobrou pevností a vysokou mírou tepelné izolace. Zárubně dveří Progression jsou z exteriéru ukryté pod fasádou, takže jsou chráněné před pokusy o jejich poškození.

Kvalitní konstrukce dveří TREND počítá s tím, že budou vystaveny různým podmínkám ve vnitřním a vnějším prostředí. Zatímco uvnitř jsou vlhkost a teplota stálé, zvenčí se vlivem počasí neustále mění. Vnější stranu dveřního křídla tedy chrání barevně stálá povrchová úprava, která odolává UV záření i dalším povětrnostním vlivům.

Aby dveře plnily dobře svoji funkci bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím, musí mít dobré tepelně izolační vlastnosti. Důležitá je hodnota tepelné prostupnosti dveří UD – čím je nižší, tím lépe dveře izolují. V případě dveří Progression TREND je tato hodnota 0,67 W/m²K, což bohatě vyhovuje i poža-davkům pro pasivní domy.

Ačkoli jsme se dosud zmiňovali o bezpečnosti a tedy "bariérovosti" dveří, je potřeba zmínit i jejich bezbariérovost – dveře Progression TREND mají nízký kompozitový práh, který umožní hladký průchod do domu i příchozím se zdravotním hendikepem a to včetně těch, kteří k pohybu musí využívat pomůcky jako kolečkové křeslo apod.

Co se týká estetického hlediska, tak to je jednak závislé na typu stavby, do níž mají být dveře namontovány, a pak také na vkusu konkrétního zákazníka. Dveře Progression TREND se svým bezrámovým vzhledem, kdy křídlo tvoří hladká plocha někdy doplněná o částečné prosklení, hodí především do moderních, architektonicky působivých domů.

> www.slavona.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články