Sympozium MATERIALITA s podporou společnosti Xella

Vložil
Tisková zpráva
24.05.2006 17:00
XELLA CZ, s.r.o.

Během trvání veletrhu IBF, ve dnech 27.-29.4. 2006 se v Brně konala významná mezinárodní akce, odborné sympozium „Materiality povrchových ploch v architektuře klasické moderny. Význam – Poznatky – Péče“. Organizátory setkání byly HAWK - Vysoká škola užitých věd a umění v Hildesheimu /SRN/, Muzeum města Brna, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně a Národní technické muzeum v Praze. Sponzorem sympozia byla společnost Xella Porobeton CZ s.r.o., pro kterou je návaznost na architektonické tradice minulosti a moderní pohled na architekturu dneška součástí firemní filozofie.

Pro jednání, na které se sjeli významní mezinárodní odborníci, nebylo Brno vybráno náhodně. Protože vyniká neobyčejně vysokou koncentrací památek moderní architektury, stalo se ideálním místem pro setkání, zaměřené na ochranu a péči o moderní architekturu. Důležitým impulsem k tomuto odbornému setkání právě v Brně byla také plánovaná památková obnova brněnské vily Tugendhat, která patří mezi nejvýznamnější architektonické památky nejen v českém, ale i v celosvětovém měřítku. Tomuto tématu byl věnován jeden z bloků jednání sympozia.

Přímo v této perle předválečné architektury, ve světoznámé stavbě, která je zapsaná na seznamu Světového a kulturního dědictví UNESCO, se konalo v předvečer zahájení sympozia slavnostní setkání jeho účastníků. Přítomni byli jednotliví přednášející a významné osobnosti z oboru architektury a péče o architektonické památky, mezi jinými děkan fakulty restaurování Vysoké školy užitých věd a umění v Hildesheimu prof. Ivo Hammer, Dr. Thomas Danzl ze Zemského úřadu pro památkovou péči a restaurování v Halle, Dr. Eberhard Grunsky, zemský konzervátor Westfálského památkového úřadu v Münsteru, Ing. Bruno Maldoner ze Spolkového památkového úřadu ve Vídni, Dr. Monika Markgraf z Nadace Bauhaus v Dessau, prof. Arthur Ruegg a arch. Ruggero Tropeano z Zürichu, Ing. John Allan z Londýna, paní Ida Van Zijl, ředitelka Rietveld Schröder Huis v Utrechtu, prof. Ola Wedebrunn z Královské dánské akademie umění v Kodani a současně člen prezidia DOCOMOMO a řada dalších předních zahraničních odborníků. Za českou stranu se mj. zúčastnili prezident českého výboru ICOMOS a donedávna hlavní konzervátor Národního památkového ústavu Dr. Josef Štulc, garant památkové obnovy vily Tugendhat a náměstek generálního ředitele Národního muzea Bc. Karel Ksandr, členové projekčního týmu Sdružení pro Tugendhat, připravující projekt památkové obnovy vily Tugendhat, pod vedením arch. Marka Tichého, arch. Jan Sapák z Brna a také ředitel spolupořádajícího Muzea města Brna Dr. Pavel Ciprian a jednatel společnosti Xella Porobeton CZ s.r.o. Ing. Martin Polák.

Mimořádně vzácnou návštěvou byla paní Daniela Hammer-Tugendhat, dcera původních vlastníků vily. Osoba nejpovolanější tak mohla – kromě osobního zavzpomínání na doby, kdy byla vila domovem její rodiny - připomenout nezastupitelný význam takového způsobu péče o architektonické památky, který není renovací, ale spíše činem restaurátorským. Jen tak je totiž možno zachovat všechny přednosti a charakteristické rysy ojedinělých stavebních památek i pro další generace.

Takové jsou i cíle společnosti Xella Porobeton CZ s.r.o., která citlivě vnímá potřebu sepětí moderních i tradičních přístupů v architektuře a snaží se je podporovat – kromě přímé finanční podpory podobných akcí, jako bylo sympozium MATERIALITY, také například každoroční studentskou architektonickou soutěží. Právě loňský ročník této soutěže znovu propojil společnost Xella s vilou Tugendhat, protože studentské návrhy se zabývaly projektem plánovaného Centra moderní architektury, které by mělo jednou stát v jejím těsném sousedství a být s ní propojeno jak technicky, tak i myšlenkově.