Studie zvuku v reálných podmínkách velkoprostorových kanceláří

Vložil
Tisková zpráva
18.05.2016 10:50
Ecophon Česká Republika

Ecophon a Stress Research Institut ve Stockholmu provedli unikátní studii, aby zjistili, jak zvuk ovlivňuje osoby v open-space kancelářích. Sledovali zejména vliv na zdraví, výkon a vnímanou míru vyrušení zaměstnanců.

Výsledek byl jednoznačný - lepší zvukové prostředí významně zlepšuje výkonnost v práci:

•    o 30% menší vyrušení při práci
•    o 29% nižší vyrušení v bezprostřední blízkosti
•    o 22% menší vyrušení na delší vzdálenost od zdroje hluku
•    o 15% méně stresu

O studii
Studie probíhala na dvou podlažích městského úřadu Sundbyberg blízko Stockholmu.
Podlaží byla téměř identická se stejným umístěním, nábytkem a počtem pracovních míst. Lidé vykonávali podobný typ práce.
Na stropy byly umístěny zvukovéabsorbéry s artikulační třídou 190.
Studie se zúčastnilo celkem 151 zaměstnanců

Jedinečný koncept studie

Studie je jedinečná v následujících ohledech:
 • Jednalo se o studii provedenou ve skutečných podmínkách, tj. v reálných kancelářích, zatímco většina ostatních studií se provádí v kontrolovaných podmínkách. Výsledky studie mají větší vypovídací hodnotu, protože zahrnují také psychologické faktory.*
 • Studie byla provedena na dvou kontrolních skupinách, a tentýž jev byl pozorován u obou skupin.

  1. Přípravy zvukového prostředí
  O víkendu došlo ke změně zvukového prostředí na obou podlažích, aniž by o tom zaměstnanci byli informování:
  •    Na 4. podlaží bylo ještě vylepšeno stávající již dobré akustické prostředí pomocí instalace stěnových absorbérů.
  •    Na 5. podlaží došlo k výměně poloviny stropních absorbérů, které byly nahrazeny tvrdými, zvuk odrážejícími panely s nižší kapacitou pohlcení zvuku.

  2. Nahrazení lepších absorbérů za horší a opačně
  Po třech týdnech byly akustické podmínky opět změněny. K výměně došlo o víkendu, kdy žádný ze zaměstnanců nebyl přítomen.
  •    Na 4. podlaží, kde bylo původně dobré akustické prostředí, došlo k výměně za horší absorbéry, které pohlcují méně zvuků a také zvuk odráží.
  •    Na 5. podlaží byly podmínky zlepšeny pomocí opětovné instalace kvalitních stropních a stěnových absorbérů.

  3. Opětovná výměna absorbérů
  Po třech týdnech došlo opět k výměně absorbérů, což znamenalo:
  •    4. podlaží mělo opět své dobré akustické prostředí.
  •    5. podlaží mělo opět své horší akustické prostředí.

  Komfortní vzdálenost

  Akustika v pracovním prostředí byla změřena několikrát během studie podle směrnice ISO 3382-3. Takto byla měřena vzdálenost zaměstnanců od zdroje hluku tzv. akustické pohodlí.
  Studie ukázala, že lidé jsou skutečně silně ovlivněni zvukovým prostředím v open-space kancelářích.  Komfortní vzdálenost (akustického pohodlí) byla velmi odlišná hlavně při šíření řeči:
  Komfortní vzdálenost byla o 35% kratší na podlaží s lepší akustikou.

   

  Jak lidé vnímali vyrušení zvuky

   

  Při pobytu na podlaží vždy s právě lepší akustikou došlo ke 30% zlepšení míry vyrušení, tzn. jak lidé vnímali, že jsou vyrušováni zvuky či svými kolegy. Stejné výsledky byly pozorovány na obou podlažích.
  Body křivky uprostřed (T2) ukazují zlepšení a zhoršení akustického prostředí a jeho vliv na míru vyrušení.

  = 4. podlaží 

  = 5. podlaží

  Vyrušení při bezprostřední blízkosti zdroje hluku

   

  Studie ukázala o 29% menší vyrušení při bezprostřední blízkosti zdroje hluku v lepším zvukovém prostředí. Stejný jev byl pozorován na obou podlažích, ačkoliv se výsledky lišily.
  Body křivky uprostřed (T2) ukazují míru vyrušení při lepších akustických podmínkách a horších akustických podmínkách.

  = 4. podlaží 

  = 5. podlaží

  Vnímané vyrušení na delší vzdálenost

   

  Došlo k úbytku míry vyrušení na větší vzdálenosti o 22% při vylepšených akustických podmínkách.
  Body křivky uprostřed (T2) ukazují rozdíl mezi vylepšeným a zhoršeným akustickým prostředím.

  = 4. podlaží 

  = 5. podlaží

  Vnímaná míra stresu

   

  Studie také ukázala, že zlepšení akustických podmínek vedlo k 15% úbytku vnímaného stresu.
  Body křivky uprostřed ukazují rozdíl mezi zlepšenými a zhoršenými podmínkami.

  = 4. podlaží 

  = 5. podlaží

  Přečtěte si celou studii

  Studie byla provedena ve spolupráci s výzkumným ústavem Stress Research Institute ve Stockholmu pod vedením doktora Arama Seddigha na jaře roku 2014 v budově městského úřadu. Výsledky byly publikovány v publikaci Journal of Environmental Psychology v září 2015.
  Přečtěte si a stáhněte celou studii na www.sciencedirect.com

   

  Výzkumný ústav Stress Research Institute je národní výzkumné středisko pro výzkum kvality spánku, stresu a zdraví.
  Institut je součástí fakulty sociálních studií na Univerzitě ve Stockholmu (University of Stockholm).

  *Dr. Nigel Oseland je jedním z předních konzultantů prostředí v kancelářích. Jeho studie psychoakustiky (tj. věda, která se zabývá vlivem zvuku na psychiku a fyziologii lidí) ukazuje, že psychofyziologické faktory mají větší efekt než zvuk samotný. Z tohoto důvodu zvukové prostředí a hlavně změny v něm musí být zkoumány ve skutečných kancelářských prostorech na skutečných zaměstnancích. Jinak je možné, že některé důležité faktory, které hrají velkou roli, budou opomenuty

   

  0 komentářů
  přidat komentář

  Související články