Řešení osvětlení budovy E v BB Centru

Vložil
Tisková zpráva
13.12.2007 00:05
Zumtobel Lighting

BB Centrum je významnou pražskou lokalitou, soustřeďující množství kancelářských, obchodních, gastronomických a sportovně-relaxačních objektů. Na jaře roku 2007 byla nově otevřena budova E, která slouží jako kanceláře vedení společnosti ČEZ. Krátce po zahájení projektových prací byla firma ZUMTOBEL Lighting s.r.o. oslovena autorem interierového řešení společností HEYWORTH STUDIO ARCHITEKTI s.r.o. s požadavkem, aby vypracovala návrh umělého osvětlení objektu.
Vedle obecně platných požadavků norem a předpisů na dosažení kvalitního umělého osvětlení bylo třeba při návrhu respektovat také specifická architektonická hlediska. V návrhu osvětlení bylo také nezbytné zohlednit dispoziční řešení pracovišť, koncipovaných ve velké míře jako velkoplošná kancelář s relativně malou světlou výškou. Provozovatel kladl velký důraz na možnost individuální úpravy intenzity osvětlení na pracovišti a dosažení úspor elektrické energie.
Pro osvětlení byla vybrána svítidla ZUMTOBEL a DELTA LIGHT, která splňují nejvyšší kvalitativní i estetické nároky.

Vstupní prostory, atrium, gastro provoz
Pro návrh osvětlení vstupního prostoru, atria a jídelny bylo hlavním vodítkem úsilí architekta o zajímavé řešení a využití netradičních postupů. Například podsvětlení všech obvodových hran kamenných obkladů stěn pomocí vložené hliníkové lišty DELTA LIGHT s integrovaným páskem LED svítidel vyvolává subjektivní dojem, že je celá masivní kamenná stěna zavěšena v prostoru.
Ve stropě vstupní haly byla použita zapuštěná, několik metrů dlouhá, velmi úzká svítidla ZUMTOBEL s označením SLOTLIGHT. Toto řešení dokáže vnáší do řešení stropu určitý řád, přestože je v podhledu umístěno kromě svítidel také množství dalších rušivých prvků.

V prostorách jídelny byla použita kombince přímého osvětlení (DELTALIGHT a SLOTLIGHT) a nepřímého osvětlení v podobě podsvětlení ramp sníženého stropu.


Jednací místnosti
Aby bylo možno nastavit vhodnou intenzitu osvětlení, jsou zářivková svítidla ZUMTOBEL, resp. DELTA LIGHT, opatřena stmívatelnými předřadníky. Jednoduchá verze regulačního systemu Luxmate pak dává uživateli příležitost snadným způsobem upravit osvětlení podle vlastních potřeb. Funkce „preset“ pak zajišťuje návrat k nejčastěji používané intenzitě osvětlení jedním stisknutím tlačítka.


Velkoplošné kanceláře
Úkolem bylo zajistit všechny světelně-technické parametry podle požadavků norem a předpisů a současně umožnit variabilitu prostoru a určitou individualitu osvětlení. K tomuto účelu byla vybrána stojací lampa KAREA firmy ZUMTOBEL, osazená čtyřmi zářivkovými trubicemi 55 W a poskytující jak přímou, tak nepřímou složku světla.
Protože bylo požadováno centrální ovládání velké části kanceláře od vstupních dveří do sektoru, musel být nalezen takový způsob ovládání, který splní také požadavek na hospodárný provoz. Jako vhodné řešení byla vybrána lampa s řiditelným předřadníkem, přičemž změna intenzity se provádí tlačítkem na lampě a uživatel si požadované osvětlení nastavuje sám.
Toto řešení velkoplošné kanceláře přineslo také mimořádně příznivé výsledky závěrečného měření intenzity a rovnoměrnosti.Kanceláře vyššího managementu
Nejlepších výsledků v oblasti osvětlování kancelářských prostorů je dosahováno vhodnou kombinací přímého a nepřímého světla a velkou vyzařovací plochou svítidla bez nebezpečí oslnění.
Absolutní špičkou jsou v tomto případě zářivková svítidla ZUMTOBEL s označením AERO. Jedná se o mikrovlnnou technologii na bázi světlovodu. Světelně činnou plochou je deska s dokonale rovnoměrnou disribucí světelného toku beze ztrát.
Svítidla jsou zavěšena cca 50 cm pod stropem a vytvářejí dokonale rovnoměrné, rozptýlené a nerušivé osvětlení. Je-li použit tento koncept osvětlovací soustavy, snižuje se podstatně význam rozmístění nábytku v místnosti podle nově vzniklých potřeb uživatele.
Některé místnosti byly navíc vybaveny stojacími lampami KAREA, jako vhodným doplňkem ke konferenčnímu sezení ve větších kancelářích.

Celý návrh osvětlení budovy E byl sice podřízen požadavkům klienta a zpracovatele architektonického řešení interieru, na druhé straně se firma ZUMTOBEL nebála uplatnit odborné hledisko tam, kde to bylo na místě. Výsledkem je kompaktní, estetické a zajímavé řešení, u něhož jsou požadované technické parametry osvětlení samozřejmostí.


Zumtobel Lighting
Vlastislavova 11, 140 00 Praha
tel: +420 241 740 301
fax: +420 241 740 308
e-mail: praha@zumtobel.com
www.zumtobel.cz

> Řešení osvětlení kanceláří na stránkách společnosti Zumtobel

> Stránka společnosti Zumtobel v katalogu