Nové certifikované řešení pro nevhodně zateplené domy

Vložil
Tisková zpráva
13.11.2013 08:30

Na českém trhu se tento rok objevil nový certifikovaný a jedinečný systém zateplení na zateplení. Při rekonstrukci starších objektů již není třeba odstraňovat nedostatečně účinný nebo poškozený zateplovací systém!

Systém STX.THERM SANA je určen pro sanaci a dodatečné „zdvojení“ zateplení s izolantem EPS a zvýšení tepelně izolačních vlastností dříve aplikovaného zateplovacího systému. Novinku přinesla a nabízí společnost STOMIX, člen skupiny Sto.

Dodatečné zateplení bez nutnosti demontáže toho původního
Nový speciální zateplovací systém STX.THERM SANA společně s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys představuje jediné certifikované a dlouhodobé řešení v rámci zdvojování a sanace problematického zateplení s narušenou stabilitou.
Jedná se o velmi ekonomické řešení. Nespornou výhodou je možnost ponechání původního zateplení. Tím se eliminují vysoké náklady spojené s demontáží nestabilních a problematických zateplení. To představuje přínos nejen ekonomický, ale i ekologický. Původní zateplení není potřeba odstraňovat a řešit jeho uložení. Investor bude platit jen za dodatečné zateplení a nebude muset platit za nahrazení toho původního zateplení a za jeho deponování na skládce.Řešíte staré zateplení? Rekonstruujete objekt s „málo účinným“ zateplovacím systémem? Potřebujete přidat další izolant? Nebo „jen“ dokotvit nestabilní zateplení? Nebo potřebujete zateplit dům s problematickým podkladem? Převratné řešení - systém STX.THERM SANA - přináší společnost STOMIX, člen skupiny Sto.STX.THERM SANA společnosti STOMIX používá komponenty, které jsou dlouhodobě ověřené v praxi. Za 20 let své existence společnost vyrobila a dodala materiály pro zateplení více než 12 mil m2. Vysoká kvalita komponentů dává záruku dlouhodobé životnosti provedených oprav.

Výhody nového systému pro „zdvojování“ zateplení:

 • Stabilizace uvolněných zateplovacích systémů bez nutnosti jejich demontáže.
 • Odstranění současných tepelných mostů.
 • Omezení bodového prostupu tepla.
 • Zhodnocení stavby a splnění současných požadavků na energetický audit.
 • Podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002–0,0005 W/K.
 • Ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test).
 • Univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020.
 • Možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podkladech s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu.
 • Výborné výsledky v případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit…), kde univerzální kotvy Spiral Anksys vykazují vyšší parametry než mechanické kotvení.
 • Nenáročná a levná diagnostika.
 • Jednoduchá aplikace a provádění.

Speciální kotva Spiral Anksys
Víte, že…

 • Certifikační orgány v ČR i SR ověřily vhodnost použití systému STX.THERM SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních ETICS.
 • Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3× vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?
 • Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg.
 • Systém můžete použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm/1 m)?
 • Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?
 • Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam? Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón. Díky tomu se plocha standardního lepení izolantu snižuje na hodnotu 20 %.
 • Tímto systémem lze sanovat jakékoliv kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů)


BEZ NUTNOSTI DEMONTÁŽE PŮVODNÍHO ZATEPLENÍ

Představujeme zateplovací systém s  novým způsobem injektovaného kotvení, který je vhodný k opravě nestabilních ETICS. Systém STX.THERM SANA  byl v ČR certifikován dne 24. 9. 2013. Systém je také vhodný na zdvojování ETICS v případě požadavku na zvýšení tepelně izolačních vlastností konstrukce nebo odstranění poruch v souvislosti s tepelnými mosty. V prezentaci jsou také uvedeny výsledky zkušebních protokolů z průběhu národní a evropské certifikace injektovaného kotvení Spiral Anksys a certifikace ETICS STX.THERM SANA. Výsledky jsou graficky porovnány s doposud používaným mechanickým kotvením. Více zde

Součástí nabídky STOMIX je i řada bezplatných služeb, např. návrh zateplení na míru, snímkování termokamerou, dohled v průběhu stavebních prací či pomoc s technickými detaily. Velkou pozornost je nutné věnovat samotným realizačním pracím a musí je vždy provádět firma, která byla patřičně proškolena a je vlastníkem licence na aplikaci příslušného systému. Společnost STOMIX je vám schopna takovou proškolenou firmu zajistit nebo naopak i proškolit vámi vybranou realizační firmu. 

Autor: Bc. Jiří Klásek
       
Odborné informace poskytne Bc. Jiří Klásek 602 734 252, klasek@stomix.cz, www.stomix.cz

STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197, člen skupiny Sto

0 komentářů
přidat komentář

Související články