Speciální zateplovací systém společnosti STOMIX

Nové řešení pro nevhodně zateplené domy

Vložil
Tisková zpráva
21.03.2014 07:10
STOMIX, spol. s r. o.

Na českém trhu se minulý rok objevil nový certifikovaný systém zateplení na zateplení. Při rekonstrukci starších objektů již není třeba odstraňovat nedostatečně účinný nebo poškozený zateplovací systém!
Jedná se o velmi ekonomické řešení. Původní zateplení se ponechá a přidá se nové. Tím se eliminují vysoké náklady spojené s demontáží a následnou likvidací původních nestabilních a problematických zateplení. Investor bude platit jen za dodatečné zateplení a nikoli za nahrazení původního zateplení a za jeho deponování na skládce. To představuje přínos nejen ekonomický, ale i ekologický.

Dodatečné zateplení bez nutnosti demontáže toho původního

Nový speciální zateplovací systém STX.THERM SANA společně s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys představuje jediné certifikované a dlouhodobé řešení v rámci zdvojování a sanace problematického zateplení s narušenou stabilitou. STX.THERM SANA používá komponenty, které jsou dlouhodobě ověřené v praxi.

Důsledek neřešení ztráty stability zateplovacího systému
Výhody „zdvojování“ zateplení systémem STX.THERM SANA:

• Odstranění současných tepelných mostů.
• Omezení bodového prostupu tepla.
• Splnění současných požadavků na energetický audit /zhodnocení stavby/.
• Podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002–0,0005 W/K.
• Ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test).
• Univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020.
• Možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podkladech s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu.
• Stabilizace uvolněných zateplovacích systémů bez nutnosti jejich demontáže.
• V  případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit…) vykazují univerzální kotvy Spiral Anksys  vyšší parametry než mechanické kotvení.
• Nenáročná a levná diagnostika.
• Jednoduchá aplikace a provádění.

Víte, že…
• Certifikační orgány v ČR ověřily vhodnost použití a doporučují systém STX.THERM SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních ETICS.
• Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3× vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?
• Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg.
• Systém můžete použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm/1 m)?
• Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?
• Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam? Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón. Díky tomu se plocha standardního lepení izolantu snižuje na hodnotu 20 %.
• Tímto systémem lze sanovat jakékoliv kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS bez ohledu na způsob kotvení systémů.

Součástí nabídky STOMIX je i řada bezplatných služeb, např. návrh zateplení na míru, snímkování termokamerou, dohled v průběhu stavebních prací či pomoc s technickými detaily. Velkou pozornost je nutné věnovat samotným realizačním pracím a musí je vždy provádět firma, která byla patřičně proškolena a je vlastníkem licence na aplikaci příslušného systému. Společnost STOMIX je vám schopna takovou proškolenou firmu zajistit nebo naopak i proškolit vámi vybranou realizační firmu.
Za 20 let své existence společnost STOMIX vyrobila a dodala materiály pro zateplení více než 12 000 000 m2. Vysoká kvalita komponentů dává záruku dlouhodobé životnosti provedených oprav.
       
Odborné informace poskytne Bc. Jiří Klásek, mobil: 602 734 252, klasek@stomix.cz, www.stomix.cz
STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197, člen skupiny StoPopis schématu

Podklad: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Úprava podkladu: podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4; druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu
Lepicí hmota: ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 (dle podkladu a podmínek)
Povrchová úprava: BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID
Zakládací lišta: pro vložení spodní řady izolačních desek vytváří soklovou hranu
Kotvení: injektované kotvy Spiral Anksys SA 15+
Izolační desky: polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F
Základní vrstva: stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a výztužná tkanina VT1
Mezinátěr: mezinátěr HC-4 či mezinátěr HC-5
0 komentářů
přidat komentář

Související články