Nástavba školy Eduarda Beneše v Čakovicích – dřevo v konstrukci i ve třídách

V posledních letech se výrazně mění prostředí interiérů škol. Je velmi dobře známo, že na pohodu a pozornost žáků má obrovský vliv barva učebních prostor ale také druh použitých materiálů. Snad nikdo nezpochybňuje v tomto směru výjimečně pozitivní vlastnosti dřeva, přesto se jeho použití v našich školách stále nenosí. Základní škola Eduarda Beneše v Čakovicích se rozhodla jít příkladem. Pro rekonstrukci, při které byla původní střecha s nevyužívanou půdou nahrazena střešní nástavbou, zvolila právě dřevo, a to v podobě velkoformátových masivních panelů NOVATOP. Vznikli tak dvě nové učebny a dva učitelské kabinety. Projekt realizovala společnost  ARCHCON atelier, s.r.o. Autorce tohoto odvážného řešení, Ing. Ireně Truhlářové, se podařilo něco, co jiné ateliéry a studia považují za nemožné.
 Jakým vývojem si Váš návrh prošel, než získal podobu, ve které jej můžeme už v Čakovicích vidět?
„Nejprve jsme vypracovali dvě varianty studie, které jsme předložili městské radě a prezentovali také veřejnosti. První varianta zachovávala architektonický výraz budovy – valbovou střechu, vznikly však pouze dvě třídy bez zázemí pro učitele. Touto variantou jsme prezentovali zachování stávajícího vzhledu stavby ale její horší využitelnost. Třídy by nesplňovali požadavek vyhlášky na 3 m světlé výšky – bylo by nutné projednávat výjimku na hygieně. V druhé variantě – vítězné – jsme architektonický výraz stavby pozměnili, střechu budovy jsme zvýšili tak, abychom vytvořili dvě plnohodnotné třídy se světlou výškou 3 m, kabinety pro učitele, ale i prostor pro umístění telekomunikačního zařízení.“

Jak se Vám podařilo přesvědčit zřizovatele, že použijete panely z masivního vrstveného dřeva?

 „Díky geometrii střechy se stal ideálním řešením systém NOVATOP. Potřebovali jsme se s konstrukcí vejít pod římsu sousední střechy, a to žádná jiná konstrukce neumožňovala. Pracovali jsme např. se sbíjenými vazníky, které se nám jevily jako cenově a časové zajímavá varianta, ale díky požadavkům na světlou výšku místností a omezení římsy pro ně nebylo dost místa.  Také hlavní římsa by v případě použití vazníků nebyla tak subtilní.  Zároveň si střešní panely NOVATOP, s vnitřní žebrovou konstrukcí, snadno poradily při malé výšce s velkým rozponem a velkými otvory o průměru 750 mm pro světlovody. Zásadním kritériem byla také nízká hmotnost celé dřevěné konstrukce, která minimalizuje zátěž původní stavby. A v neposlední řadě také vytvoření štíhlé konstrukce římsy tak, aby netvořila tepelný most. Dalším velmi důležitým argumentem byla rychlost výstavby, protože původním záměrem byla realizace během letních prázdnin. Jako přidaná hodnota této volby se ukázala možnost využití pohledového dřeva - veškeré konstrukce stropů v interiéru jsou dřevěné a dřevo je i na střední nosné stěně směrem do učeben. To zaručuje příjemné pracovní prostředí, útulné a zároveň moderní.“

Potýkali jste se s požární bezpečností?
„Koncept požárně bezpečnostního řešení konzultujeme se specialisty vždy již ve fázi studie. Proto v dostatečném předstihu víme, co si můžeme dovolit a kdy musíme z požadavků slevit. Přijdeme vždy s  odvážnými představami a hledáme řešení, jak je realizovat – například u tohoto projektu jsme si prosadili dřevěné pohledové konstrukce přímo ve třídách. Požární odolnosti materiálů a skladeb konstrukcí jsou doloženy certifikáty výrobců a splňují přísné normové požadavky. Nosná konstrukce obvodových stěn  NOVATOP SOLID tloušťky 84 mm splňuje sama o sobě požadovanou požární odolnost 45 minut. Předstěny u obvodových stěn jsme zvolili pro umístění minerální tepelné izolace (je to ekonomicky výhodnější, než zateplovat pouze z exteriéru) a pro vedení rozvodů instalací."

Našli se těžké chvíle při realizaci?
„Velmi náročné bylo zpracovat výrobní dokumentaci dřevostavby, která byla vztažena k novým železobetonovým věncům. Tyto věnce však nebyly kvůli klimatickým podmínkám provedeny – protože stavba chtěla co nejdéle ponechat stávající konstrukci střechy.  Museli jsme velmi přesně zaměřit stávající konstrukci a počítat s nepřesnostmi, které mohou nastat při betonování věnců. Poté jsme samotnou montáž dřevostavby sledovali se zatajeným dechem. Na dramatičnosti přidalo i to, že mnohé konstrukce jsou pohledové, proto není možné jako v případě konvenčních staveb něco „dopěnit“. Výsledek byl velmi dobrý. Na celé stavbě byla celková odchylka méně než 20mm, což jsme vyřešili úpravou tloušťky izolací."

Kdybyste dostala příležitost navrhnout další nástavbu školy z masivních dřevěných desek, šla byste do toho? Co byste například udělala jinak?
„Neváhala bych ani okamžik. Pravděpodobně bych se pokusila investora přimět k většímu použití pohledového dřeva, případně k zakomponování vybavení interiéru (např. úložné prostory) do konstrukce. Stropní konstrukce z komponentů  NOVATOP také umožňuje zapouštění světel a vedení instalací přímo v konstrukci - taková řešení jsou pro nás výzvou, představují však zvýšené nároky na koordinaci.“

Jak se Vám s NOVATOPem pracuje, respektive navrhuje?
„Projektování s vrstveným dřevem je radostné – je to taková čistá práce. Zvolený dodavatel českého stavebního systému má navíc velmi kvalitně zpracované podklady pro návrh konstrukcí, certifikáty a je ochotný s námi konstrukční řešení konzultovat. Alternativou k masivním panelům samozřejmě byl lehký dřevěný skelet, ten však díky poměrně velkému rozponu již nebyl vhodný pro konstrukci střechy."

Dává vám NOVATOP více možností pro kreativitu než jiné stavební materiály a konstrukce?
„Samozřejmě, můžeme být díky němu odvážnější v našich kreacích. Konstrukce z pohledu statiky fungují odlišně, než běžná výstavba – můžeme využívat stěnové nosníky, stropy zavěšovat na stěny o patro výše, hrát si s konstrukcí a navíc všechny detaily promyslet tak, aby konstrukce mohla být maximálně pohledová. V průběhu návrhu architekti a statici velmi těsně spolupracují, abychom vytěžili maximum – napovídá tomu i náš návrh expozice NOVATOP pro veletrh „DŘEVOSTAVBY 2012“."Realizaci dřevěné konstrukce zajišťovala společnost, která má s tímto materiálem velké zkušenosti. Jak dlouho trvala montáž prvků NOVATOP?
„Stavbu jsme realizovali ve čtyřech lidech a do čtvrtého dne od započetí montáže jsme dokončili obě části nástavby včetně úklidu staveniště. Preciznost stavebního systému a rychlost montáže tak všechny účastníky stavby příjemně zaskočila,“ říká Martin Novák ze společnosti Dřevostavby MC a dodává: „Hlavní výhoda tohoto systému je jednoduchost a rychlost, protože když sundáte starou střechu, musíte ji co nejrychleji nahradit novou. A samozřejmě váha! Díky nízké hmotnosti můžeme nástavby dělat i tam, kde by se jinak realizovat nedaly. To platí pro větší objekty i rodinné domy. Především staré zděné konstrukce mnohdy další zděné patro neunesou. A v mnoha případech skoro nejdůležitější je, že realizace dřevěných nástaveb není nákladnější než při  použití jiných technologií. Naopak, je mnohem efektivnější.“

Potrápilo vás počasí?
„Obavy z počasí nejsou nikdy zbytečné, i když oproti jiným způsobům stavění nepotřebujeme týdny skvělého počasí. Stačí nám pár dní. Nicméně jakmile se mohlo začít montovat, začalo pršet a museli jsme výstavbu přerušit na jeden den. Samozřejmě problém byl i vítr, ale měli jsme šikovného jeřábníka, který si s ním poradil."

Zkoušeli jste si sestavení některých částí „nanečisto“ dole anebo vše probíhalo naostro? 
„Vše jsme montovali naostro nahoře ve čtvrtém patře, ale samozřejmě jsme se na vše předem pečlivě připravovali."

Nezbývá než doufat, že toto řešení střešní nástavby nebude u nás ojedinělé. Trend dřevěných školek a škol je patrný v řadě zemí a je dobře, že i díky těmto projektům přichází konečně i k nám.

Rozhovor připravil: Stanislav Müller, DiS, DrevoPortal.cz
Více infomací o systému NOVATOP na www.novatop-system.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články