Modulární architektura na Křižovatkách architektury

Vložil
Tisková zpráva
27.09.2010 11:00
KOMA MODULAR s.r.o.

V letošním druhém ročníku akce Křižovatky architektury byl věnován jeden blok Modulární výstavbě a Modulární architektuře.  Na toto téma bylo pohlíženo z různých úhlů pohledu. Celou akci moderoval JUDr. David Šťáhlavský, který působí na ČRO.

Samotná konference Křižovatky architektury byla úvodní konferencí odborného doprovodného programu 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2010. Hlavními tématy byly modulární architektura ve městě a Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná? Vyvrcholením celého programu pak byla přednáška Michela Rojkinda.

Jako červená nit se prvním blokem nesla výzva pro architekty, aby se nebáli používat modulární výstavbu ve svých návrzích tam, kde uplatní přednosti této metody výstavby. Pouze ve spolupráci s architekty se modulární výstavba vymaní ze škatulky méněcenné dočasné výstavby, která připomíná spíše zařízení staveniště než plnohodnotné stavby.

Ing. Martin Hart, zástupce předního výrobce modulů KOMA MODULAR CONSTRUCTION, seznámil přítomné s kořeny modulární výstavby, ukázal zdařilé realizace světových výrobců modulů, uvedl příklady světových architektonických studií a zopakoval výhody modulárních staveb na příkladech. Současně ukázal i uplatnění modulů v jiných oborech než ve stavebnictví. Výhody modulárních staveb vyzdvihl i zástupce města Jihlava Mgr. Radek Vovsík, který se podělil o zkušenosti s výstavbou modulární školky. Sdělil, že přes prvotní nedůvěru v kontejnery, kdy nedobrou reklamu udělaly této metodě výstavby Čunkovy kontejnery, vystřídalo nadšení a chvála této metody. Jiným druhem výstavby by se nepodařilo postavit v tak krátkém čase čtyřtřídní mateřskou školu. Se stavbou jsou spokojeni jak zástupci města, tak učitelky MŠ, ale i rodiče. Po realizaci už nikdo v Jihlavě nemluví o kontejnerech, ale naučili se používat název moduly a modulární výstavba. Ke spokojenosti všech přispěla i celková cena modulární školky. Více se o jihlavské modulární školce dočtete zde.

Zajímavý byl i příspěvek sociologa a pedagoga PhDr. Jiřího Ryby. který se zamyslel nad tím, že za první republiky byla česká veřejnost více ochotná přijímat a vnímat moderní architekturu než dnešní veřejnost. Také se zamyslel nad stigmatem „Čunkových kontejnerů“ a jak tato akce negativně ovlivnila myšlení a představy o kontejnerových a modulárních stavbách.

Ing. arch. Petr Šikola
, architekt architektonického studia DOMYJINAK s.r.o., se podělil s přítomnými se svými zkušenostmi z navrhování modulárních staveb.

Dalším přispívajícím diskutérem byl MgA. Jiří Sulženko, který uváděl příklad modulární výstavby dočasného kulturního střediska na akci „Street for Art“.

První blok konference zakončil Luc Deleu, inspirativní a nápaditý belgický architekt z ateliéru TOP OFFICE. Sám Luc Deleu říká: „Pokud stavět znamená zlepšovat svět, potom stavíme příliš mnoho a příliš rychle. Stavět je důvodem pro architekturu, ale architektura není důvodem pro stavění. Architektura je spirituální, dokáže existovat bez budov. Tak jsem začal s dočasnou Lego - architekturou a později jsem začal konstruovat rozebíratelné archetypy z kontejnerů.“

Dovolím si vyzvat architektonickou obec, aby se nebála navrhovat objekty z prostorových modulů. Naše firma je připravena tyto návrhy realizovat. Pouze ve spolupráci s architekty budeme stavět kvalitní architektonické modulární stavby podobně jako je tomu v zemích Beneluxu, Německu, Anglii nebo v Japonsku.

Na přiložených fotografiích vidíte fotografie z průběhu prvního bloku konference a některé realizace modulárních staveb.
0 komentářů
přidat komentář