Minulost s budoucností – Christopher Redfern o nadčasovém designu

Vložil
Tisková zpráva
10.02.2009 12:00
Zumtobel Lighting

Původní, elegantní design svítidla Aero byl u svítidla Aero II Hybrid zdokonalen. Cílem přitom bylo vytvořit opticky co možná nejlehčí světlo, aby vznikl dojem, že se vznáší.
Dobrý design výrobku je nadčasový. Zdařilé projekty přežijí svoji dobu, aniž by se kdokoliv tázal, jestli jsou z tohoto důvodu v nejhlubším slova smyslu trvalé. Již Ettore Sottsass shrnul přání po nadčasovém designu v této větě: „Pokud nás něco může zachránit, pak je to krása“.


Se svojí skupinou Memphis, kterou založil, porušil veškerá pravidla funkcionalismu. Byla zpochybněna převládající funkčnost designových objektů. Současně navrhl společně s průmyslovým odvětvím technické výrobky, které jsou ovlivněny jeho komplexním způsobem myšlení. Svým návrhem kancelářského závěsného svítidla Aero například dokázal Ettore Sottsass na konci 90-tých let vytvořit výjimečný výrobek – s využitím tvůrčích a technologických aspektů. Společně se svým mladým spolupracovníkem Chrisem Redfernem vytvořil Sottsass svítidlo, které dokázalo přesvědčit svým klasickým nadčasovým designem. Díky takzvané vlnovodové technologii zahájil tento výrobek novou etapu ve světě osvětlovací techniky. Vůbec poprvé se podařilo umístit do extrémně plochého svítidla vysoce efektivní zářivky využívající princip řízení světla. Zářivky jsou umístěny po stranách, světlo je přesně směrováno pomocí počítačově řízené mikroprismatické struktury.

Svítidlo Aero získalo několik designových cen a pro společnost Zumtobel znamenal tento výrobek rovněž z hlediska hospodářských aspektů obrovský úspěch, jelikož sloužil jako vzor pro nesčetnou řadu plochých svítidel.
Nové svítidlo Aero II Hybrid v sobě spojuje futuristický design s inovativní technikou.

O deset let později zažije svět osvětlovací techniky revoluci díky novému zdroji světla na bázi technologie LED. Se stále vyšší efektivností dobývá tento malý silák čím dál více také funkční osvětlení. S tím je spojená výzva, jak nejlépe začlenit tyto nové technologie také do kancelářského osvětlení. Pro firmu Zumtobel z toho vyplynuly dvě varianty: Navrhnout nové svítidlo nebo převzít stávající design? Velice rychle bylo z hlediska procesu vývoje jasné, že tvar svítidla Aero si zaslouží, aby žil i nadále. Design konvenčního svítidla Aero podstoupil facelifting, aby se tak dokonale přizpůsobil novému zdroji světla. Chris Redfern, návrhář svítidla Aero II a jednatel firmy Sottsass Associati v Miláně, nalezl přesvědčivou cestu, jak přetvořit stávající design, aby byl známý a zároveň rovněž elegantním způsobem futuristický a nový.

Rozhovor s Chrisem Redfernem, šéfdesignérem firmy Sottsass, který přizpůsobil nové svítidlo Aero II Hybrid technologii LED:

Pomocí četných náčrtků navrhoval Redfern společně s firmou Zumtobel hybridní koncept nové generace svítidel Aero.
Máte v současné době nějaký oblíbený designový objekt nebo projekt?

Nemám žádný konkrétní oblíbený objekt nebo projekt, ale design, který dokáže přežít věky, považuji za velmi zajímavý a fascinující – objekty, které jsou nesmrtelné a svým způsobem tajuplné, téměř svaté. Je velmi těžké navrhnout nadčasové objekty. Nábytek od Charlese a Raye Eamesových umí například udělat dojem, rovněž tak objekty, které byly navrženy před dávnou dobou a přesto jsou dodnes úspěšné a dokáží zaujmout. To samé platí také pro menážku na ocet a olej, kterou navrhla firma Sottsass koncem sedmdesátých let pro Alessi a která je dodnes neustále velmi žádaná. Podle mého názoru záleží kromě aspektu fascinace u předmětů také na ekologickém pojetí designu.

Nové svítidlo Aero je opravdovým mistrovským kouskem. Proč jste se rozhodl pro zachování stávajícího designu?
Neřekl bych, že jsem se přesně držel stávajícího designu, jedná se spíše o zdokonalení světelné technologie a návrhářského konceptu. Když byl navrženo původní svítidlo Aero v letech 1997/98, představovala vlnovodová technologie vrchol světelné technologie. Jednalo se o nádhernou vyváženost mezi designem a technologií. Nyní následuje další kapitola – svítidlo Aero II se svojí inovativní technologií LED. Chtěl jsem využít nápadů a koncepce, které stály u zrodu původního Aera, abych byl opět schopen dosáhnout rovnováhy mezi technologií a designem, převyprávět historii a vytvořit určitou identitu.
Je to jako při navrhování automobilu: je patrné, že je to i po 20 letech stále to stejné auto, které však bylo zdokonaleno díky novým technologiím a materiálům.

Byly s přizpůsobením technologie LED stávajícímu designu spojeny nějaké problémy, které bylo nutné vyřešit?
Měli jsme před sebou několik technických úkolů, které jsme museli vyřešit. Při použití nových technologií musí člověk zpočátku samozřejmě bojovat s nesnázemi. U tohoto svítidla jsme řešili problém s odvodem tepla, s rovnoměrností osvětlení a rovněž otázku, jak zabránit oslnění. Naším cílem bylo vytvořit co možná nejvíce harmonické a tiché osvětlení, aby se mohli lidé, kteří pod těmito světly pracují, cítit dobře. Myslím, že jsme společně s techniky a inženýry firmy Zumtobel docílili vytvoření velmi tichého světla.
LED technologie obohacuje vysoce kvalitní vlnovodovou technologii a mikropyramidální optiku (MPO+) o hospodářské a vynikající světelně technické vlastnosti. Zářivky T16 zajistí příjemné nepřímé osvětlení.

Jaké technické možnosti je podle Vašeho názoru schopna v budoucnu nabídnout technologie LED také co se týká návrhářů?
Technologie LED mnohé věci změnila, je velice napínavé pozorovat, jak se tato technologie pomalu stává důležitým zdrojem světla. Rovněž technologie O-LED je pro návrháře fascinující. Na této technologii se mi líbí, že je velmi malá, díky čemuž má člověk daleko více možností, jak umístit žárovky. Dříve museli návrháři usilovně přemýšlet, jak by se dalo schovat velké svítidlo nebo jak docílit toho, aby dobře vypadalo, ale nyní se mohou návrháři a architekti mnohem více zabývat světlem jako takovým a jeho využitím. V současné době se můžeme mnohem více zaměřit na to, jak docílit určité nálady, pocitů a změny barev a jak vytvořit lyriku světla pro tuto komedie jménem „život“..

Jak má vlastně podle Vás vypadat perfektní světlo?
Abychom uviděli perfektní světlo, stačí jeden pohled na nebe. Jak večer zapadá slunce a ráno vychází, aby nám tak ukázalo, kdy máme jít spát nebo kdy vstávat, jak se barvy na nebi neustále mění a jaké pocity v nás přitom vzbuzují, jak můžeme na nebi pozorovat nástup bouřky, jak se nebe setmí a jak krásné dokáže nebe být, když se zahalí do růžových a modravých tónů a ponoří se do mraků. Nebe je naší natolik přirozenou součástí, že si většinou ani nevšimneme, že existuje. Jen pokud to musí být...

> Více o svítidle Aero II Hybrid
> Produktová brožura (.pdf, 3,3 MB)

> Stránka společnosti Zumtobel v katalogu