Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Zdroj
MCVRK při MZK
Vložil
Tisková zpráva
21.10.2020 11:05
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven Moravské zemské knihovny v Brně připravilo Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven. Zpracovaly ho Lenka Dostálová a Monika Kratochvílová. Metodika předkládá doporu- čené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa.

Jedná se o metodiku Ministerstva kultury č. 209 ze dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. MK-S 5556/2020 OVV a je k dispozici ke stažení na http://invenio.nusl.cz/record/432048.
0 komentářů
přidat komentář