LED nouzové osvětlení RESCLITE

Méně může být více

Zdroj
Zumtobel
Vložil
Tisková zpráva
03.09.2009 14:20
Funkční nouzové osvětlení není jen povinností, kterou vyžaduje zákon. Kvalita jeho systému a svítidel je známkou vědomí odpovědnosti vůči pracovníkům, objektu a životnímu prostředí. Skutečná kvalita se přitom projeví nejen v případě nouze. Firma Zumtobel nabízí jak nadprůměrný design a tvar umožňující integraci, tak i parametry technické kvality, jako jsou energetická efektivita a snadná údržba.  V úzké spolupráci s architekty, projektanty osvětlení a úřady tak vznikl prostředek pro první pomoc v nouzových situacích, který v běžném provozu přesvědčuje vysokou mírou nenápadnosti.  

Pomocí výkonné LED technologie a tří vyspělých optických systémů otevírá RESCLITE cestu do nové éry nouzového osvětlení. Systém nabízí maximální bezpečnost díky malému počtu svítidel, úsporně dimenzovanému napájení a malým nárokům na projekt.

Firma Zumtobel Vám představuje nové modely výrobkové řady ONLITE:
   ·  Osvětlení únikových cest ONLITE RESCLITE escape
   ·  Antipanické osvětlení ONLITE RESCLITE anti-panic
   ·  Bezpečnostní osvětlení zařízení první pomoci ONLITE RESCLITE spot

Díky maximální účinnosti a ideálnímu rozptýlení světla stačí pro normalizované bezpečnostní osvětlení malý počet svítidel. Široký rozsah použití zaručují montážní výšky od 2,2 až do 7 m!
LED technologie se přitom spokojí s minimální dodávkou energie. Instalovaný příkon je pouhých 5 W, v pohotovostním režimu dokonce jen 1,5 W. Obdobně úsporné je také dimenzování napájecího systému a vedení. Náročnost na projekt RESCLITE je nízká a nezávisí na běžném osvětlení. 

Konvenční řešení - nouzové osvětlení integrované do běžného osvětlení

K integraci nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení je v rámci běžné osvětlovací soustavy v pravidelných vzdálenostech osazeno několik nouzových svítidel či nouzových modulů. Tato svítidla mají v nouzovém provozu obvykle sníženou intenzitu (svítivost), nevykazují však žádné charakteristiky vyzařování specifické pro nouzové osvětlení. Normou předepsané intenzity a kvality osvětlení lze dosáhnout jen použitím velkého počtu svítidel.

Řešení RESCLITE - nezávislé nouzové osvětlení 

Je-li realizován projekt se systémem RESCLITE, odpadá integrace nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení. Projekt zařízení i jeho instalace a uvedení do provozu se tím značně zjednoduší. Běžná a nouzová svítidla jsou funkčně nezávislá. Světelně-technické parametry svítidel RESCLITE byly optimalizovány speciálně k použití pro nouzové osvětlení, čímž se výrazně snižuje počet nutných nouzových svítidel. Malý instalovaný příkon max. 5 W navíc umožňuje použití velmi malých výkonů napájecího systému.     
 
ONLITE RESCLITE escape
Osvětlení únikových cest
Norma EN 1838 předepisuje pro únikové cesty minimální intenzitu osvětlení 1 lx. Dosah, resp. maximální vzdálenost mezi svítidly RESCLITE escape činí až 23 m.

ONLITE RESCLITE anti-panic
Antipanické osvětlení
Aby nedošlo v případě nouze k panice, vyžaduje norma EN 1838 hodnotu 0,5 lx.  Díky širokému rozptylu a rotačně symetrickému vyzařování dokáže systém RESCLITE anti-panic osvítit rovnoměrně značně rozsáhlé plochy. Jediné svítidlo zajistí orientaci a zviditelní únikové cesty nebo překážky až na 170 m².

ONLITE RESCLITE spot
Nouzové osvětlení zařízení první pomoci
Tato místa musí mít osvětlení nejméně 5 lx. Další oblasti použití představují místa, kde se vyžaduje intenzivní bezpečnostní osvětlení, např. potenciálně nebezpečná místa a bezpečnostní zařízení.

Montáž
Podle požadavků zákazníka a prostorových možností mohou být svítidla RESCLITE instalována na povrchu, jako zapuštěná nebo na lišty TECTON. Všechny tři typy montáže umožňují instalaci a údržbu bez použití nástrojů.
Jelikož teplota uvnitř svítidla odpovídá teplotě prostředí, dosahují baterie a LED maximální životnosti. Výrobky s dlouhou životností snižují náklady na údržbu, a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Energie
Nouzové osvětlení RESCLITE nabízí díky nízkému instalovanému příkonu
přínos v každém ohledu: Menší průřezy kabelů, nižší riziko požáru a snížený výkon podstatně redukují náklady na napájecí systém - umožňují snížení příkonu systému až o 85 %. Tak šetří RESCLITE rozpočet i životní prostředí.

Projektování
Systém bezpečnostního osvětlení RESCLITE nevyžaduje žádný nákladný projekt osvětlení a v každém případě zaručuje osvětlení v souladu s normami. Za pomoci praktických nástrojů k projektování jsou maximální vzdálenosti od stěn a mezi svítidly v závislosti na výšce stropu ihned k dispozici.

Více o novém produktu se dočtete na nových stánkách ONLITE Produkt-Micrositehttp://www.zumtobel.com/onlite
0 komentářů
přidat komentář