Klastr umění a designu

Vložil
Tisková zpráva
06.02.2024 12:00
AVETON s.r.o.


Bonus Locus, tedy dobré místo, tak zněl titul slavnostního koncertu k otevření nového sálu Fakulty umění Ostravské univerzity v novostavbě Klastru umění a designu. Právě tento sál se špičkovou akustikou a kapacitou pro 250 návštěvníků je dominantou nového objektu, který vznikl na Černé louce v rámci komplexu City Campus. Jeho posláním je sloužit výuce studentů zejména Fakulty umění, otevřen by však měl být i široké veřejnosti.
Architektonické řešení vzniklo podle návrhu Kamila Mrvy (Studio Kamil Mrva Architects). Novou budovu tvoří dva vzájemně propojené kvádry a celý objekt má poskytnout zázemí zejména pro studium a prezentaci výtvarného umění a hudby, čemuž jsou její dispozice i vybavení zcela přizpůsobeny. V budově nově působí učebny teoretických předmětů výtvarné části fakulty, Ateliér grafického designu, Centrum digitálních technologií a také GAFU – Galerie Fakulty umění. Zbytek objektu pak využívá celá hudební část fakulty, pro níž je k dispozici kromě komorního koncertního sálu, k němuž náleží profesionální nahrávací studio, také řada zkušeben a učeben. Není divu, že zvláštní důraz byl kladen na akustiku. Servis a garanci v oblasti stavební, prostorové akustiky a AV techniky, se kterými souvisela i potřebná akustická měření, zajistila společnost AVETON, stejně tak jako samotnou realizaci prostorové akustiky a AV techniky.

AKUSTICKÁ MĚŘENÍ A STAVEBNÍ AKUSTIKA

Pro správné řešení stavební akustiky je velmi důležitá znalost objektu jako celku z hlediska stavebních konstrukcí a veškerých prostupů, které by mohly vytvářet akusticky slabá místa. V rámci akustického servisu a garance v oblasti stavební a prostorové akustiky probíhalo jak v průběhu samotné výstavby, tak i při dokončení stavby měření akustických parametrů. Primárně se jednalo o měření vzduchových a kročejových neprůzvučností týkajících se nejen akusticky náročných prostor (komorní sál, hudební sál) ve vazbě na okolní prostory, ale i učeben či zkušeben. Měření vzduchové neprůzvučnosti slouží pro zjištění a predikci schopnosti zvukové izolace dělících konstrukcí. Zásadní bylo měření vzduchové neprůzvučnosti mezi komorním sálem a sálem hudebním z hlediska možného souběhu obou scén tak, aby bylo možné eliminovat vzájemné rušení. Pro správné vyhodnocení naměřených hodnot je důležité zajištění dostatečného odstupu měřeného signálu od hladiny hluku pozadí. Z tohoto důvodu se tato měření provádí ve večerních nebo v časně ranních hodinách, kdy neprobíhají stavební práce.

Druhou z hlavních měřených veličin je normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Jedná se o míru přenosu kročejového hluku mezi místnostmi. Měření se provádí tak, že do vysílací místnosti se umístí zdroj kročejového hluku a v přijímací místnosti se měří pronikající hladina. Samotný komorní sál je výjimečný tím, že je celkově dilatován od okolních navazujících konstrukcí, což přenos kročejového hluku zásadně eliminuje.

Akustické parametry je přitom nutné prověřovat a kontrolovat ve všech fázích výstavby, a to primárně proto, aby bylo možné případné nedostatky včas odhalit a odstranit. Z tohoto důvodu bylo měření vzduchových a kročejových neprůzvučností provedeno kromě finální etapy výstavby i v jednotlivých dílčích fázích, kde na základě výsledků měření byly předepsány takové úpravy, které zajišťovaly splnění předepsaných limitů.

PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Také při řešení prostorové akustiky komorního sálu probíhala etapová měření. Rovněž použité akustické prvky prošly důkladným měřením v dozvukové místnosti. Zásadní bylo měření sedadel, která představují významnou absorpční plochu a na prostorovou akustiku mají zásadní vliv. Mezi použité akustické prvky patří profilované difuzní akustické obklady s lamelovou strukturou doplněné o integrované rezonanční absorbéry naladěné dle etapových měření pro optimalizaci doby dozvuku. Strop je tvarovaný segmentový z materiálu na bázi dřeva v reflexním provedení pro zajištění rovnoměrné distribuce zvuku od interpretů směrem k posluchačům. Po koncertní premiéře posluchači a interpreti sál hodnotili jako jeden z nejlepších nebo dokonce aktuálně nejlepší sál pro komorní hudbu v ČR.

AV TECHNIKA

AVETON navrhl kompletní audiovizuální vybavení včetně scénického osvětlení pro plnohodnotný koncertní i studiový provoz. V první etapě, která zahrnuje instalaci základního provozního osvětlení, prezentační techniku, nahrávací signalizaci a základní záznamový řetězec, společnost AVETON techniku také dodala a nainstalovala, včetně přípravy a rozvodů pro plnohodnotnou komfortní variantu v druhé etapě.

V této první etapě základního vybavení je využito high-end komponentů, jaké si tento jedinečný sál zaslouží. Jedná se zejména o špičkové zpracování mikrofonních signálů řetězcem Antelope Audio, světelnou signalizaci Punchlight, distribuci a řízení postavené na jedné z nejspolehlivějších značek této kategorie. Vše doplňuje špičkové ozvučení francouzské značky L-acoustic. Pro finální variantu vybavení sálu špičkovou technikou jsou již v tuto chvíli připraveny veškeré kabelové trasy včetně vysoké kapacity přípojných míst na jevišti a přepojovacích panelů v režii. Poté, co bude sál doplněn technikou dle komplexního návrhu, bude se jednat o jeden z nejlépe vybavených koncertních sálů v Česku. A beze zbytku tak bude naplněn titul úvodního koncertu – bonus locus.
0 komentářů
přidat komentář

Související články