Posluchárny B280 a B286 Fakulty stavební ČVUT

Vložil
Tisková zpráva
17.05.2023 17:15
AVETON s.r.o.

Posluchárny B280 a B286 Fakulty stavební ČVUT byly i s dnešní celkovou kapacitou 528 míst vždy největšími sály v kampusu. Nyní, po jejich komplexní rekon- strukci, lze konstatovat, že jsou také nejmodernější a zároveň nejreprezentativnější. Zadáním investora bylo vytvořit sály, které budou plnohodnotným výukovým prostorem a zároveň místem, které může hostit prestižní zahraniční konference, a to jak fyzicky na místě, tak i virtuálně pomocí záznamů a přenosů do libovolných částí světa.

Vzhledem k tomu, že jde o auly stavební fakulty, bylo požadována autentická koncepce jak v rovině interiéru, tak technického zabezpečení. Zároveň jde o stavbu, kde jsme mohli aplikovat veškeré naše know-how jak v rovině projektu, tak i samotné realizace a kontrolingu. Naší doménou je akustika, ale součástí našich služeb je i interiérový design a AV technika, obory, které řešíme integrálně nebo dle potřeby individuálně. V tvůrčí části projektu jsme zastávali roli architektů, akustiků i konstruktérů, což výrazně zjednodušilo celý proces. V realizační části jsme byli subdodavatelem jak za část prostorová akustika, tak AV technika. Díky tomu bylo možné garantovat splnění zadaných parametrů.

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Přednáškové sály představují samostatné objekty situované mimo hlavní hmotu budovy B. To jim dovoluje oboustranné velkoplošné boční prosklení, čímž získávají dostatek přirozeného světla a vzdušnost. Dostatek denního světla umožnil koncipovat interiéry jako black box, což skýtá nespornou výhodu v jejich využití a také vyšší potenciál designového pojetí. Tvořit černý prostor s akcenty obecně zjednodušuje propojení estetiky a techniky.

Na základě úvahy byla stanovena koncepce technicistního designu s futuristickým nádechem tak, aby samotné sály a jejich technologie byly také inspirací a pomůckou pro studenty. Do černého prostoru jsme proto vložili designově výrazné lomené podhledové segmenty přecházející na rovinu zadních stěn. Tyto prvky mají komplexní akustickou funkci s více akustickými efekty. Podhledy jsou provedeny z hliníkových rámů potažených systémem Barrisol v lesklém designu. Pro optimální akustický efekt je využito více typů fólií, které však z odstupu vypadají jednotně.

Vzhledem k tomu, že je podhled částečně otevřený, spolu- působí akusticky i celá dutina nad podhledem. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvoření prototypů, jejichž akustické vlastnosti byly ověřovány v laboratoři.

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY

Projekt je unikátní využitím akusticky pohltivých panelů z křišťálového akustického skla GLASIO. Inovativním a globálně jedinečným obkladovým systémem tvořeným rektifikovatelným roštem a deskami z recyklovaného křišťálové skla.

Obklady přední a bočních stěn jsou v černém odstínu a doplňují hlavní designovou myšlenku akcentovanou v lomených podhledech z fólií Barrisol. V kombinaci s těmito plochami působí obklady z GLASIA exaktně a decentně. Jeho atraktivita se však plně projevuje v detailu. Drobné odlesky jeho morfologického povrchu vytváří exkluzivní charakter, který vynikne při nasvětlení přirozeným nebo umělým světlem. GLASIO v kombinaci s ostatními materiály a celkovým pojetím interiéru přináší nový způsob myšlení v oblasti interiérové tvorby.

PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Projekt je ideálním příkladem sladění interiérové, akustické i technologické funkce. Posluchárny jsou obecně prostory s vysokými nároky na akustiku a zejména na srozumitelnost mluveného slova, která je závislá na distribuci zvuku od přednášejícího směrem k posluchačům. S ohledem na zadání a přání architektů bylo i řešení akustiky opřeno o atypické kombinace a vzhledem k polootevřenému stropu i invenční. V porovnání s původním řešením mohou progres potvrdit jak přednášející, pro které je prezentace snazší, tak zároveň lépe soustředění posluchači.

Akustické výpočty se opíraly o platné normy, které jsou pro tyto prostory závazné. Střední doba dozvuku obou prostorů, jejichž kubatura je 1 500 m³, je 0,9 s. V případě poslucháren stavební fakulty integrovala akustika veškeré viditelné plochy, kterým dávala různé akustické funkce. Díky vzájemné diskusi s architekty bylo možné akustiku vyladit na optimální stav.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

Optimalizaci vybavení audiovizuální technikou byla věno- vána velká pozornost, a to zejména s ohledem na pojetí dvou totožných poslucháren a požadavek na jejich autonomní, ale i propojené řízení, zálohování řídicího systému a specifické nároky na vybavení stanovené projektovou dokumentací.

Režim přednáškových sálů vyžaduje uživatelsky přívětivý řídicí systém konfigurovaný na míru, který je kompatibilní s celým objektem. Přednastavené scény dokáží synchro- nizovat ovládání osvětlení, projekce, ozvučení i zastínění. Oba sály mají vysoce kvalitní zvuk a dokonalý obraz v laserovém standardu. Prostřednictvím řídícího systému lze ovládat obraz, zvuk, osvětlení i zatemnění. Ovládání je možné buď centrálně z režie, nebo pomocí dotykových panelů v katedrách.

Pro celý projekt je příznačný přístup investora. Jeho odvážné zadání i konstruktivní řízení procesu realizace daly vzniknout unikátním prostorům.


Identifikace

Autor: Vladimír Gleich, Vít Domkář, Jan Antoš (AVETON s.r.o.)
Adresa: Praha 6, Česká republika
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Projekt: 2016
Realizace: 2021

Generální projektant: Grebner spol s r.o.
Řešení prostorové akustiky: AVETON s.r.o.
Generální dodavatel: VW WACHAL a.s.
Dodavatel prostorové akustiky: AVETON s.r.o.
Dodavatel AV techniky: AVETON s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Související články