Hlína – moderní materiál pro stavebnictví

Vložil
Tisková zpráva
03.01.2007 23:20
Zájem o využití hliněných materiálů v moderní architektuře není nikterak nový. Již od 19. století je možné sledovat snahu o využití tohoto tradičního materiálu novým způsobem.

Architekti tak zvučných jmen jako Gaudí, Wright, Fathy nebo Le Corbusier se zabývají projekty z hlíny, ale také souvislostmi se sociálními, ekonomickými a filozofickými aspekty uplatnění tohoto materiálu v architektuře.
Současně s tím se objekty z hlíny také staví a osvědčují svou funkci. V poválečné Evropě se v 50. letech z důvodu nedostatku stavebního materiálu využívá hlíny jako nejsnáze dostupného materiálu a v bývalé NDR je takto postaveno několik stovek tisíc bytů. To vyvolalo zájem o hlínu i u nás, experimentuje se s různými způsoby stabilizace a realizují se první stavby.
Opravdový zlom ale nastává až v 70. letech, kdy v důsledku energetické krize a úvah o přelidnění zemí třetího světa je otázka levného a dostupného stavebního materiálu s malou energetickou náročností stále aktuálnější. Na hlínu se začíná nahlížet jako na téma hodné vědeckého výzkumu a realizují se mnohé projekty ve Francii, Německu, Belgii, USA, Mexiku a celé Africe.
V porovnání se světem je využití hlíny ve stavebnictví u nás na samém počátku. Architektů a projektantů informovaných a přesvědčených o pozitivních vlastnostech tohoto materiálu je poskrovnu. Dnes jsme ve fázi přechodu od prvních průkopnických projektů k využívání přírodních materiálů ve stavbě jako běžné alternativy. Řada navržených a realizovaných staveb s využitím hlíny ukazuje dalším zájemcům své kvality a možnosti uplatnění.
Hliněné materiály jsou ekologické a recyklovatelné, vytvářejí zdravé mikroklima v interiéru, esteticky hodnotné. Jejich vysoká povrchová teplota a akumulační schopnosti umožňují ušetřit za vytápění. Jsou vhodné z hlediska požární bezpečnosti a cenově jsou srovnatelné s konvenčními stavebními materiály.
Stále se však ještě nabízí k řešení témata nízké pevnosti hlíny a její citlivosti na vlhkost. Je nezbytné provést další vývoj, zkoušky, certifikace a následně vytvořit normy pro hliněné konstrukce a materiály. Tak aby byly jasně definované vlastnosti a s tím spojené možnosti pro navrhování a projektování staveb z hlíny.
Také je na architektech a projektantech, aby posoudili a nalezli vhodné uplatnění hliněných materiálů v konkrétní stavbě a jednotlivých konstrukcích.
Možnosti jsou široké - od nosných konstrukcí, výplňového zdiva, podlah, omítek, hydroizolací (bentonit) až po konstrukce pecí. Pro výslednou kvalitu díla je při realizacích nutné dodržovat technologickou kázeň důsledněji než u konvenčních materiálů, ale výsledek pak stojí za to.
Uplatněním přírodních materiálů ve stavbě překonáváme setrvačnost v uvažování o možnostech a směru vývoje architektury a stavebnictví. Tvůrčím způsobem naplňujeme odpovědnost vymyslet a navrhnout zákazníkovi kvalitní, zdravě prospěšný a k přírodě šetrný dům. Klíčová je úzká spolupráce a porozumění si stavebníka s architektem. Pak se může člověk v takovém domě cítit "jako doma".
Hlína není zastaralý materiál. Má tradici, ale také velké možnosti a budoucnost.


Hliněný dům | Marek Vlček
Lysovice 33, 682 01 Vyškov
tel. (+420) 608 419 421
info@hlinenydum.cz
www.hlinenydum.cz
0 komentářů
přidat komentář