Certifikace udržitelnosti šetří provozovatelům budov desítky procent nákladů

Vložil
Tisková zpráva
30.11.2022 16:15
Ecophon Česká Republika

Problematika udržitelného rozvoje je jedním ze stěžejních společenských témat naší doby a silně rezonuje i v oblasti developmentu, kde roste poptávka po ekologicky šetrných budovách. Zda daná stavba dosahuje vyhovujících parametrů, pozná zájemce především podle uváděných certifikací. V ČR se pro velké projekty jako kanceláře nebo administrativní budovy používají primárně tři – BREEAM, LEED a WELL. Certifikace ovšem nemají pouze ekologický rozměr. Kladou silný důraz i na energetickou účinnost a ekonomičnost provozu.

Pražská budova Parkview je držitelem certifikací LEED a WELL

Význam certifikace roste se stále sílícím zájmem zákazníků o dopad jejich podnikání na životní prostředí i o energetické a jiné výdaje spojené s provozem byznysu. V ČR se pro tyto potřeby využívají celosvětově nejrozšířenější certifikace BREEAM a LEED. Stále častěji je možné se setkat i s certifikací WELL. Splnění certifikačních podmínek obecně znamená, že budova byla navržena s ohledem na vyšší energetickou účinnost, nižší provozní náklady a co možná nejvyšší komfort pro uživatele prostor.

Certifikace BREEAM a LEED

Systém BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) vznikl již v roce 1990 a je tak nejstarším hodnotícím systémem na světě. BREEAM pracuje s multikriteriálním hodnocením, kdy výsledkem je procentuální hodnocení. Díky metodice výpočtu může výsledné skóre dosáhnout až 110 %. Splnění všech základních požadavků zde představuje 100 % a 10 % připadá na 10 kreditů s váhou 1 %, které jsou v BINC označeny jako Innovation a v BIU Exemplary. V obou případech jde o prvky budovy, které jsou považovány za prioritní do budoucna, například velmi pokročilý systém řízení spotřeby energie.

Certifikační program LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) využívá pro hodnocení budov systém povinných a volitelných kreditů. Splnění volitelných kreditů je ohodnoceno body a podle jejich výše je stavba zařazena do 4 kategorií – Certified (všechny povinné kredity a 40-49 bodů), Silver (všechny povinné kredity a 50-59 bodů), Gold (všechny povinné kredity a 60-79 bodů) a Platinum (všechny povinné kredity a 80+ bodů).

Podle hodnocení LEED je Parkview druhou nejudržitelnější kancelářskou budovou světa dokončenou v roce 2020

Certifikační systém WELL

Přímo na zdravé vnitřní prostředí budov cílí mezinárodní certifikační systém WELL, který vznikl na základě faktu, že zdravé vnitřní protřídí snižuje významným způsobem náklady na zaměstnance a zároveň zvyšuje jejich produktivitu. WELL ve své podstatě doplňuje certifikační systémy LEED a BREEAM zaměřené na trvalou udržitelnost budov o detailnější hodnocení vlivu budov a prostředí na lidské zdraví a komfort, které klade na první místo.

Certifikační systémy posuzují nejen prostředí stavby, ale i použité materiály a jejich dopad například na prosvětlenost, kvalitu vzduchu nebo tepelný komfort. Naše akustické panely díky svým parametrům představují pro investora výhodu, protože přinášejí důležité kredity při plnění certifikačních kritérií. V případě certifikace BREEAM až 23 kreditů napříč 4 sledovanými kategoriemi. To představuje více než 20 % z celkového počtu 110 dosažitelných kreditů,“ přibližuje Iveta Králová, Key Segments Manager společnosti Ecophon. Ta bezmála čtyřicet let vyvíjí a prodává akustické systémy na absorpci hluku.

LEED umí uspořit víc než 40 % energií i vody

S certifikacemi udržitelnosti mají logicky bohaté zkušenosti stavební a developerské firmy. Jednou z nich je i společnost Skanska, která certifikační systémy LEED a WELL implementuje do svých kancelářských projektů již řadu let. „Certifikaci udržitelnosti bych s nadsázkou přirovnala ke kuchařce – provádí stavební firmu procesem, na jehož konci je šetrný a úsporný dům. Naše výchozí stavební standardy jsou už tak hodně striktní, co se týče úspornosti nebo komfortu pro uživatele, ale LEED a WELL nás v těchto aspektech posouvají ještě dál,“ prozrazuje Eva Nykodymová, Environmental Manager jednotky Skanska Commercial Development Europe.

Jak se tedy certifikace udržitelnosti konkrétně promítá do provozních nákladů budov?

My dle metodiky LEED uspoříme více než 40 % energií i vody, když bych porovnávala se standardním modelem objektu bez řešení vyžadovaných certifikací. Je zkrátka obrovský rozdíl, když stavíte v souladu s principy metodiky LEED, nebo stavíte jen tak a nekladete důraz například na účinnost systému vzduchotechniky, na záchyt vody, na využití úsporných armatur atd. Čím vyšší certifikační úroveň LEED, tím více opatření a více úspor. Registrujeme, že trh věnuje optimalizaci uhlíkové stopy a energií nebo výrobě obnovitelných energií zvýšenou pozornost. Důraz na udržitelnost provázanou s ekonomičností byl výrazný i před energetickou krizí, ale aktuální ceny energií a inflace jej zásadně umocnily,“ uzavírá Eva Nykodymová.
0 komentářů
přidat komentář

Související články