Aedas získává ocenění Revit BIM Experience Award za inovativní architektonické návrhy v Dubaji a Hong Kongu

Autodesk ocenil společnost Aedas se sídlem v Hong Kongu využívající produkt Revit Architecture pro návrh staveb pro bydlení a vzdělávání

Vložil
Tisková zpráva
17.12.2007 00:05
Autodesk, s.r.o.

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu, oznámila udělení prestižního ocenění Revit BIM Experience Award společnosti Aedas, mezinárodní konzultační organizaci v oblasti architektonických návrhů se sídlem v Hong Kongu. Společnost obdržela ocenění za využití softwaru Revit Architecture při projektování pozoruhodných staveb po celém světě, včetně 83patrové obytné věže „Ocean Heights“ v Dubaji, pro jejíž výstavbu bylo použito přes  10.000 okenních tabulí vsazených do modulární kroucené fasády. S pomocí řešení Revit Architecture byl mezinárodní tým společnosti Aedas schopen v krátkém čase navrhnout a ověřit konstrukční a ekonomické parametry realizace kompletní zděné struktury této budovy.

Autodesk uděluje ocenění Revit BIM Experience Award komerčním firmám, vzdělávacím institucím či individuálním osobám, které využívají platformu Revit a metodu BIM (Building Information Modeling) pro vznik kvalitního a komplexního designu, efektivní spolupráci ve všech oblastech stavebního návrhu a realizaci takových aspektů návrhového procesu, jako je vyšší produktivita či trvale udržitelný design.
„Naším cílem v Aedas je dodávat svým zákazníkům ty nejlepší návrhy ve své třídě,“ uvedl David Fung, člen projektového týmu a vedoucí manažer BIM. „S pomocí Revit Architecture jsme schopni vytvářet komplexní návrhy využívané pro intergraci a komunikaci s našimi klienty a projektovými partnery.“
Výzvy v oblasti designu
Aedas se při projektování obytné věže Ocean Heights v Dubaji zaměřil na maximalizaci pohledu na oceán ze tří možných stan. Z důvodu kroucené konstrukční povahy 83-patrové budovy sehrály parametrické modelovací nástroje Revit Architecture rozhodující roli v přesném zanášení křivek do stěnové konstrukce. Nástroje Revitu umožnily společnosti Aedas vypočítat souřadnice pro umístění více než 10.000 okenních tabulí do modulární fasády a ověřit, zda je každá okenní tabule plochá. Tím byla zajištěna jak proveditelnost návrhu, tak i ekonomická dostupnost celého projektu.
Společnosti Aedas se při spolupráci na nedávném stavebním projektu Community College City University Building (CCCUB) v Hong Kongu podařilo uspořádat návrhové procesy a snadno tak odhalit a odstranit konstrukční vady ještě před zahájením samotné konstrukce. Dopomohlo k tomu využití metody BIM. Systémem vytvořený projektový návrh, včetně veškeré dokumentace, byl předmětem podrobného zkoumání a regulace ze strany státních  orgánů, představitelů školy, konstruktérů a konzultantů. Metoda BIM použitá v řešení Revit Architecture zajistila, že sdílená projektová dokumentace byla po stránce designu perfektně koordinována, a že veškeré údaje vyžadované zákonnými stavebními předpisy Hong-Kongu bylo možné automaticky vypočítat přímo z modelu Revit.
„V případě společnosti Aedas vidíme, jak firmám, které si metodu BIM již osvojili, pomáhá Revit Architecture zajistit efektivní tvorbu komplexních návrhů, úspěšné řízení mezinárodních projektových týmů a koordinaci s dalšími oblastmi stavebního návrhu ve snaze dodat zákazníkovi plně integrovaný a přístupný design,“ řekl Jay Bhatt, senior viceprezident, Autodesk AEC Solutions. „Autodesk má za cíl podporovat integraci a těsnou komunikaci v prostředí stavebního průmyslu, a jsme proto rádi, že můžeme ocenit společnost Aedas za její přínos v oblasti celosvětového šíření metody BIM.“

O společnosti Aedas Ltd.
Společnost byla založena v roce 1982 a v současnosti je jednou z největších konzultačních firem v oblasti architektonických návrhů v Hong Kongu a čtvrtou největší na světě. Hong-Kongská pobočka, která je dlouholetým uživatelem produktů řady AutoCAD Architecture, poprvé použila software Revit Architecture v několika projektech z roku 2005.

O Revit BIM Experience Award
Ocenění Revit BIM Experience Award je určeno profesionálním pracovníkům a pedagogům z oblasti architektury a stavitelství na celém světě, kteří určují směr transformace stavitelství prostřednictvím BIM (Building Information Modeling - informační model budovy). Autodesk oceňuje firmy v přístupu BIM za inovaci a kvalitu a to při aplikaci platformy Revit, včetně Revit Architecture, Revit Structure a Revit MEP.

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.


> Brunet Saunier získává ocenění Revit BIM Experience Award

> stránka společnosti Autodesk v katalogu