Reflexie architektúry - záverečná diskusia na STU BA