Pozvánka na seminář "Pocta Karlu Pragerovi"

Vložil
Tisková zpráva
02.03.2011 17:05
Karel Prager

Galerie Orlovna, Švabinského kruh přátel výtvarného umění, Muzeum Kroměřížska, Město Kroměříž, klub UNESCO Kroměříž

Vás zvou na seminář k životu a dílu významného českého architekta

„Pocta Karlu Pragerovi“


Datum konání: 19. 4. 2011 (úterý)
Zahájení: 10.00 hod
Místo konání: přednáškový sál Muzea Kroměřížska

O záštitu nad seminářem byli požádáni:
Mgr. Daniela Hebnarová – starostka Města Kroměříže
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
Mgr. Miloš Malý – senátor Parlamentu české republiky

PROGRAM:

9.00 – 10.00    Prezence
10.00 – 10.30    Zahájení a uvítací projevy
10.30 – 12.30    Dopolední blok přednášek
12.30 – 13.00    Přestávka na občerstvení
13.00 – 15. 00    Odpolední blok přednášek
             16.00    Pietní akt u hrobu architekta Karla Pragera na kroměřížském hřbitově
             17.00      Vernisáž výstavy v Galerii Orlovna
    Výstava k desátému výročí úmrtí kroměřížského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny dvacátého století, autora budovy Federálního shromáždění, Nové scény ND, rekonstrukce Rudolfina….

Přednášející:
Doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Mgr. Lenka Lednická
Ing.Arch. Zbyšek Stýblo,
Doc. Dr. Ing. Arch. Otakar Kuča
Ing. Arch. Jiří Merger
prof. ing. Miloslav Pavlík, CSc.
K odborné diskuzi jsou přizváni i další hosté ze zahraničí.

Účastnický poplatek ve výši 200 Kč (studenti 50 Kč)Kč bude vybírán při prezenci. Členové Klubu Unesco a členové ŠKPVU zdarma. Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu semináře a CD s přednáškami.

Podrobný program semináře obdržíte při prezenci.PŘIHLÁŠKA
na seminář

POCTA KARLU PRAGEROVI

Dne 19. 4. 2011 Kroměříž
Místo konání: přednáškový sál Muzea Kroměříž


Jméno: ........................     Příjmení: .............................................    Titul: ......................

Organizace: ........................................................................................................................

Povolání, funkce: ................................................................................................................

Kontaktní adresa: ...............................................................................................................

Telefon a e-mail: ...................................................................................................................


Přihlášku zašlete nejpozději do 10. dubna 2011 na e-mailovou adresu:

jslanina@seznam.cz

mobil: 776 664 266 (pro bližší informace)

Případné ubytování si účastníci zajišťují sami.
0 komentářů
přidat komentář

Související články