Petr Všetečka: Památník Tomáše Bati - zlínský horror vacui?

Zdroj
aArchitektura
Vložil
Tisková zpráva
04.04.2015 15:35
Petr Všetečka

Srdečně vás zveme na přednášku Petra Všetečky o obnově Památníku Tomáše Bati. Petr Všetečka se dlouhodobě zabývá problematikou obnovy Památníku T. Bati, podílel se mimo jiné na obnově 21. správní budovy firmy Baťa. Přednáška se uskuteční dne 16. dubna 2015 v 19:00 hodin v Komorním sále na Malé Scéně ve Zlíně.

Budova Památníku Tomáše Bati je vyvrcholením díla F. L. Gahury a taktéž pomyslným koncem jedné z nejdobrodružnějších etap historie města Zlína.
Gahura navrhl objekt, který svou radikální oproštěností provokoval v době svého vzniku stejně jako dnes. Svým, v pravém slova smyslu, minimalistickým přístupem dal vzniknout jedinečné stavbě daleko přesahující hranice města. Tato architektonická perla má pro Zlín stejný význam jako pro Brno vila Tugendhat. I když jeho zrod provázely smutné okolnosti v podobě smrti Tomáše Bati, přesto se existence Památníku dá považovat za oslavu života a práce.
V padesátých letech došlo k necitlivé úpravě Památníku pro potřeby filharmonie. Samozřejmostí byla i změna názvu na Dům umění. Tento zásah do logiky domu zcela popřel jeho původní význam a hrubě naboural jeho kvality, což bylo příznačné pro období totality.
Dnes stojíme před otázkou, jak se zachovat k budově, která patří k tomu nejcennějšímu z architektonického kulturního dědictví ve Zlíně. Vzhledem k faktu, že město nemá větší zkušenosti s restaurováním architektonicky tak významné a kvalitní budovy, bylo by nanejvýš vhodné, aby se k dalšímu osudu Památníku Tomáše Bati přistoupilo zodpovědně s vědomím jeho důležitosti jak ve struktuře města, tak i v myslích Zlíňanů.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články