Paul Heinicker: Modelování diagramů mimo antropocentrická měřítka

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
19.09.2021 13:50
Přednášky

Praha

Karlín

Přestali jsme být schopni chápat rozsáhlé systémové změny naší doby. Komplexní otázky, jako jsou například pandemie či klimatická změna, si modelujeme a snažíme se jim porozumět pomocí abstraktních dat, která nám jsou zprostředkovávána jejich vizualizacemi. Vztahování se ke světu se tak stává diagramatickou zkušeností. Ve své přednášce si pokládám otázku, zda a jakým způsobem dokážeme konceptualizovat tyto rozsáhlé, pokud ne přímo planetární, diagramy – nebo lépe, kosmogramy. Jaký diagram nám skýtá naše planeta? A jak se jej naučíme číst?
Paul Heinicker je výzkumník designu, který se zabývá diskurzivními designovými koncepty se zaměřením na kulturu a politiku diagramatických reprezentací a vizualizací dat. Jeho vědecká praxe obnáší jak obrazový výzkum, tak psané analýzy. Je doktorandem Institutu médií a umění při Postupimské univerzitě a výzkumným asistentem ve výzkumné laboratoři Interaction Design Lab na Univerzitě aplikovaných věd v Postupimi. Vystudoval multimediální technologie (B.Eng.) a design uživatelských rozhraní (MA); účastnil se postgraduálních programů na Univerzitě v Malmö a 2. ročníku programu The New Normal na Strelka institutu pro média, architekturu a design v Moskvě.
Kurátor série přednášek: Lukáš Likavčan
0 komentářů
přidat komentář

Související články