offcity_architekti: přednáška Jaroslav Zima / D3A

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
10.12.2013 19:40
Jaroslav Zima
D3A spol. s r.o.

OFFCITY ARCHITEKTI
JAROSLAV ZIMA / D3A

středa 11. prosince 2013 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice


Přednáškový cyklus Offcity architekti se celý letošní rok věnuje tématu pro Pardubice nadmíru aktuálnímu, a to konverzím průmyslových objektů a tematice brownfields.

V průběhu roku jsme měli možnost vyslechnout řadu různých názorů, náhledů i zkušeností spjatých s touto problematikou, a to nejen ústy architektů, ale též teoretiků architektury, sociálních geografů či kulturních managerů. Třebaže touto prosincovou přednáškou téma roku 2013 uzavíráme, uvědomujeme si, že město Pardubice stojí teprve na začátku dlouhého procesu, v rámci něhož by se mělo ke svému průmyslovému dědictví strategicky a uvědoměle postavit.    Ing.arch. Jaroslav Zima je jedním z vedoucích architektů kanceláře D3A. O realizacích této kanceláře by se dalo hovořit jako o těch z nejoriginálnějších a nejzajímavějších z českých „luhů a hájů“. Věnují se projektům veřejných prostorů, továren, kancelářských budov, ale též interiérům obchodů, kanceláří či bytů. V souvislosti s diskutovanou problematikou je potřeba zmínit jejich zkušenosti s rekonstrukcemi a konverzemi průmyslových objektů, jde např. o sídlo Konsepti v Praze v Holešovicích či projekt rekonverze bývalého pivovaru Světovar v Plzni.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2013. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.
0 komentářů
přidat komentář

Související články