offcity_architekti: přednáška Blanka Marková

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
04.03.2013 21:10
OFFCITY ARCHITEKTI
Blanka Marková
Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra


středa 6. března 2013 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

Přednáškou Blanky Markové, která mimo jiné pracovala na rozvojových projektech v Rakousku a na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a která se specializuje na přeměnu nevyužitých budov na kulturní instituce, se cyklus Offcity architekti přesouvá od tématu periferie k avizovaným brownfields a konverzím průmyslových objektů. Toto téma je v současné době pro Pardubice velmi aktuální. Došlo zde k bourání areálu továrny Prokop v blízkosti centra a vybydlení areálu Telegrafie (Tesly), jež může postihnout obdobný osud. Jednou z výrazných architektonických dominant tohoto města jsou pak automatické mlýny architekta Gočára. Tato budova včetně svého areálu je nyní určena k prodeji. Zmiňované problematice proto zasvěcujeme převážnou část letošního ročníku projektu Offcity.
 


Kultura dlouhou dobu nepatřila mezi faktory, které by byly náležitě zohledňovány v praxi územního rozvoje. Až v 70. letech 20. století byl rozpoznán úzký vztah mezi kulturou a urbánní regenerací, přičemž nové využití kultury ve strategiích urbánní regenerace post-industriálních měst je označováno za „kulturní obrat”. V post-transformačních zemích střední a východní Evropy diskuze o využitelnosti dosud není mainstreamovým tématem a problematikou role kultury v rozvoji měst se zabývá pouze úzká skupina profesionálů primárně z oblasti kultury. Obnovení a zužitkování bývalých industriálních oblastí může být výbornou reakcí na poptávku po volnočasových aktivitách nejen pro místní obyvatele. Specifická industriální atmosféra netvoří v tomto případě bariéry, naopak se stává dalším turistickým produktem. Blanka Marková ve své přednášce představí příklady rekonverze industriálních budov na kulturní centra z České republiky i zahraničí.

Vstupné: 50 Kč

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2013. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

************************************************

PŘIPRAVUJEME

OFFCITY ARCHITEKTI
MICHAELA PIXOVÁ

středa 3. dubna 2012 od 19.00 v Divadle 29


Michaela Pixová absolvovala doktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, během kterého se zaměřovala na geografii postsocialistického města. Na město nahlíží skrze teorie marxistické geografie a věnuje se proto především politicko-ekonomické analýze vztahů mezi prostorovými a společenskými strukturami. Ve své dizertační práci se zaměřovala na prostory pro alternativní kulturu v současné Praze a na proměnu jejich charakteru a postavení napříč měnícím se politicko-ekonomickým kontextem. Dále se zaměřuje na koncept tzv. „práva na město“, který poukazuje na důležitost aktivní role občanů v ovlivňování městského rozvoje a v užívání městského prostoru. S tím souvisí tedy i zájem o městský aktivismus a roli občanské společnosti v ovlivňování podoby našich měst. Sama je jednou ze zakladatelek o.s. Praguewatch, internetového mapového průvodce po kauzách městského plánování a rozvoje v Praze.
0 komentářů
přidat komentář

Související články