KAM na MFF? Film - architektura - veřejný prostor

Zdroj
Jana Boukalová, KAM KV°
Vložil
Tisková zpráva
27.06.2019 10:25
Karlovy Vary

Pavla Melková
MCA atelier

PONDĚLÍ 1. července 2019 v 18:00
 hodin
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary

Diskuse: Film – architektura – veřejný prostor

Diskuse o vztahu veřejného prostoru města Karlovy Vary a MFF. Diskuse se zúčastní Petr Kropp (Kancelář architektury města Karlovy Vary) a Pavla Melková (MCA atelier, zpracovatel dokumentu). Na diskusi naváže promítání filmu Lidský rozměr s úvodním tematickým komentářem.

Kancelář architektury města Karlovy Vary a MCA atelier zvou obyvatele města Karlovy Vary, ale i návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu na diskusi o vztahu veřejného prostoru a karlovarského filmového festivalu, která se bude konat v pondělí 1. 7. od 18 hodin na náměstí Dr. M. Horákové za účasti významných hostů. Po skončení diskuse se tento prostor promění v menší letní kino, kde společně zhlédneme film Lidský rozměr.
Město Karlovy Vary je už 73 let spjato s Mezinárodním filmovým festivalem, největším filmovým festivalem v České republice. Každý rok město začátkem léta ožívá a překypuje návštěvníky, kteří přijeli zhlédnout filmové novinky a zažít atmosféru této celosvětově proslulé akce.
Město Karlovy Kary se rozhodlo ve spolupráci s Kanceláří architektury města a atelierem MCA začít řešit kvalitu svých veřejných prostranství. Jaká jsou pojítka mezi mezinárodní filmovou událostí a každodenním životem města? „Jako architekty nás zajímá, jak může filmový festival jako každoroční významná kulturní událost pomoci trvalé kvalitě veřejných prostranství Karlových Varů a naopak - co přinese kvalita veřejných prostranství návštěvníkům akce.“ vysvětluje architektka Pavla Melková z MCA. Veřejná diskuse bude hledat průsečíky možné spolupráce organizátorů festivalu, městské samosprávy a architektů. „Diskuse o veřejném prostoru Karlových Varů proběhne v rámci přípravy Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím, kterou ve spolupráci s námi připravuje právě MCA atelier. Zveme všechny uživatele města, aby si s námi přišli pohovořit o kvalitě a vizi veřejných prostranství.“ uvedl Petr Kropp, ředitel KAMu.
„Po skončení diskuse a krátké přestávce budeme veřejnosti promítat film Lidský rozměr, který je krásnou ukázkou toho, jak vytvořit město vstřícné pro život jeho obyvatel, osvobodit ho od nadvlády automobilů, a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Film bude uveden s tematickým komentářem.“ informuje Jana Boukalová z KAMu, která zároveň dodala, že vstup na tuto akci je zdarma.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář