Iris Meder : Vídeňský modernismus a jeho vztah k české moderní architektuře

Zdroj
Lenka Dubská, Vila Tugendhat
Vložil
Tisková zpráva
11.10.2014 14:10
Srdečně Vás zveme na přednášku Iris Meder ve vile Tugendhat a to v úterý 14. října 2014 v 18.30 hodin.

Iris Meder: Vídeňský modernismus a jeho vztah k české moderní architektuře

Židovští studenti ve Vídni po roce 1900 nenavštěvovali výuku Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění, protože byla považována za antisemitskou. Alternativou byla výuka Friedricha Ohmanna. Obecně ale upřednostňovali Technickou vysokou školu a jejího ředitele Carla Königa. Někteří z Königových žáků, kteří odmítli Wagnerovu školu a estetiku Wiener Werkstätte, si vybudovali specifickou „Vídeňskou školu“ hlavně v oblasti bydlení. Její dominantní postavy, Oskar Strnad, Josef Frank, a Oskar Wlach, byli všichni synové rodičů, kteří se přistěhovali do Vídně z ostatních zemí monarchie. Brzy byli obklopeni kruhem stejně smýšlejících spolužáků, jako Walter Sobotka, Ernst Lichtblau, Josef Berger, Rudolf Lorenz, Hugo Gorge, Arnold Karplus a Helene Roth. Téměř všichni se buď narodili v državách monarchie nebo patřili do první, ve Vídni narozené generace rodin, které se přistěhovaly do Vídně z Čech, Moravy, či Slovenska. Také většina studentů a spolupracovníků Adolfa Loose byla z Čech a Moravy, například Heinrich Kulka, Jacques Groag (který přes bratry Šlapetovy přinesl vlivy Hanse Scharouna a slezského moderismu do vídeňské školy), Paul Engelmann, Rudolf Wels, Friedrich Ehrmann, Karel Lhota, Kurt Unger, Erich Ziffer a Ernst Wiesner. Většina z nich pak pracovala jak ve Vídni, tak v Československu.

Moravské židovské a nežidovské německé architekty ovlivnil skeptický moderismus vídeňské školy mnohem více, než jejich česky mluvící kolegy, jejichž klasický funkcionalismus byl součástí estetického sebeurčení československého státu. Zatímco v Československu nebyla díla německy mluvících moderních architektů, jako byli Kurt Spielmann a Hans Voeth, kteří se neřídili klasickým funkcionalismem, publikována vůbec, byla představena v rakouských a německých časopisech o architektuře kritikem a historikem umění Maxem Eislerem (rodákem z Boskovic), jedním z neúnavných zastánců Vídeňského modernismu.

Iris Meder studovala dějiny umění a literaturu ve Stuttgartu a ve Vídni. Žije a pracuje jako kurátorka a badatelka ve Vídni. Je členkou představenstva rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA) a především autorkou řady publikací a výstav o středoevropské moderní a současné architektuře.

Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočena.

Vstupné je 100,- Kč; studenti a senioři 50,- Kč

Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 nebo +420 515 511 017 nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu (omezená kapacita 70 osob).

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články